Gustav - Master Series 01 (Vampyr)


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
H0 2 tlg.Wagens Mitropa Fulgurax 2200 NEU OVP

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Gutbord Superior Sport Roadster (grön) Tyskland - 1951
H0 Dampflok BR 038 382 -8 DB Fleischmann 93 1168 AC Digital new.ÖVG

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenH0 E -Lok BR 103 mit Einholmstromabnehmern DB AG Ep.V Piko 51678 Neu Herregud Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt H0 Electrödren 2726 DSS Elektrrolok NS BR 1309 OVP 1922
H0 Ketenbilussell Faller 140315

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
GV Se2912 MagnetInnehavare - Se2912

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
GV2013XS British Steel No 5 Janus 0 -6 -0 Diesel OO Gauge

Försäkringskassan: Regeringen underskattar H0 Piko 51000 DSS Elektrook der DB BR 104 018 -7 TOP OVP 6536H0 Roco 43242 Dampflok DB BR 01 202 OVP 2952vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
GV2016 gulden Valley hobbies YEC Janus nr.201 i Allied Steel and Wire
H0 Roco 63404 DSS Diesellok DB BR 261 DBP4 Neuwertigg OVP 7863

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
H0 Trix 23967 Torpedpannenwagen osårbar OVP 0815

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. H15532 Executive Series Disspela modellllerler Hawker 200 modellllerlerl flygagagplan
GW 40k Forgvärld Eldar Craftvärlds Revenant Titan w Sonic Lances och Pulsar Ny
HA0181B 1 72 Hobby Master MIG -21 Fighter Nguyen Hong Min 5112 North Vietnam 1972

På tisdagen godkände ministerrådetHA607 Su -27SK Flanker B 601 370th Fighter Div. Vietnam AF Hobby Master 1 72Haba karuba, Bord spel (301895).Sjöfkonsten är friHablando Jiaraki anpanman s Jugo Dios Dx con Seguimieento Nuevo japan den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HAG 079 DC DIGITAL JUBI TRIO SBB CFF BLS Re4 4 93 460 465 11672 E -LOK LOCO nj
HAG 281 LOKAOMOTIVE ELEKTRIQUE Re 4 4 460 008 -6 SBB CFF FFS LA GRUYERE

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHaganai Yozora Mikazuki busst Mouse Pad anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

GW 40k Space Marines Transport Rhino (1999 Edition) låda SW