KATO HO SKALE GEC44 -9W DASH 9 SANTA FE


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
KATO N 10 -1255 E3 2000 Series Yamagata Shinkansen Tsubasa 7 Biluppsättning

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Kato Ir Ishikawa järnvägway 521 Series Sakai System 2 -bil Set F S Från japan
KATO N 6040 Kiha 82 Passagerarbil utan motor

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenKato N Gage 10 -512 500 Shinkansen Nozomi 8 Båda Lägg till set japan importeraeraera Ny Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Kato N Gage 205 -Baserad 3100 Series Senseki Line Single Am Panta 4 -bil Set 10 -294
Kato N Gage 885 -Baserad vit Sonic 6 -Bil Set 10 -286 modellllerlerl järnvägroad Train

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Kato KATO J.N.R. EF30 Förlaga Tåg 3073

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Kato Keiyo Coastal järnvägway Kd55 2 -Bil Set 10 -369 [modellllerlerl Tåg E N Gage]

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Kato N Gage D51 ståard Form Tohoku Specification 2016 -5 modellllerlerl järnvägroad SteamKato N Gage Eh500 Trödje blankett Sent specifikation 3037 -2 Järnvägsmodellllerl Electric Lvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
KATO LOCOMOTORE LITORINA POSTALE E MERCI MOTORIZZATA ansch FS LUCI låda SCALA -N
Kato N Gage M250 Series Super järnväg bilgo Expansion Set B 8 B åda 10 -1420 Ny

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
KATO N Gage Series 24 Twiljus Express Basic 6 bils Set 10 -869 modellllerlerl Tåg

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. KATO N GAUGE 10 -377 E2 SHIN KANSEN ASAMA BASIC 6 bil SET modellllerL TÅG
KATO N - lastprofil DD54 Blå lokomotiv för bogsering av tåg 7010 -1 -modellllerl tågdiesellokomot
KATO N gauge E7-based Hokuriku Shinkansen shine hematopoiesis A 3japan importeraera

På tisdagen godkände ministerrådetKATO N gauge Taki 1000 japan Oil Terminal Färg 8037-1 modellller järnvägjapan importeraera Kato N Guedj Kumoayuni 64 Kuha 68,400 Iida 2 -Bil Set 10 -1315 fri ShippingKATO N lastprofil Taki 25000 Hoki 5700 Iida frakttåg 4 -Bil Set 10 -1426 japan den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
KATO N Profil UP Excursion Tåg 7 -Bil Set 10 -706 -4 Tågmodellllerl Ny
KATO N skala 10 -1319 Schweiziska Rhaetianska järnvägen Bernina Express 4 Bilar Lägg till på JP

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKATO N skala 10 -175 113 -1500 Yokosuka Line Färg 6bils set med Saro124 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

KATO N - lastprofil EH200 massproduktion i form av 3045 -1 -modellllerl för järnvägs - el F S