TA464 MERCURY FERRARI MONZA Ref 57 1 43 BEL ETAT


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Takara slåss Crash Super B -Daman No.55 guld Plated modellllerler Kit

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
TAATOKU CYBORG JOE 009 MINT I låda årgång japan
TAKARA Beyblade Dragoon S Cguldlla begränsad Gul safirversion japan S ällsynt F S

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenTAKARA Beyblade Zero G Synchroms slåss Set Pirate Killerken Samurai BBG13 New J Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Takara Coca Cola Jenny Dress Up Doll and Clothes årgång Retro leksak FS från japan
Takara Hime chan No Ribbon Pokepal LCD match Se japan utmärkt skick RARE

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Tabletops Wargaming byggnads... Cold Weather Ruins.Ex.Målad FRI P &P som används

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Tabletter av Montessori Färg (2nd låda).Elite Montessori.Sjöfkonsten är fri

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Takara Makeover Cyborg Skull King begränsad Sällsynt årgångTakara Mikroman 015 Magne Powers Robot Man Cross Action Figurvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
TAC Orli Joulet - SNOOOOPY D 65533;65533; monterbar - Faiplass årgång leksak 1970 s Charles Schulz
TAKARA PLAjärnväg J -11 SIGNAL STATION NY FRÅN japan F S

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Takara Pokey Zukan BW bästa önskningar Interaktiv Talking Tsunatarja Sniff Plush

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Takara TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles Super Tjärnväger SEAL låda
TACOM 1 35 Världskriget I Mark A Whipet Medium Tank japan begränsad Edition
Takara transformers GalaxiForce Sonic Convoy (Sp Färg)Ex02

På tisdagen godkände ministerrådetTakara transformers G1 bok samling 20 TARGETMASTER KUPTakara transformers Masterpiece MPM -5 Barrikade MPM -6 Ironhide MPM -7 BumblebeeTakara Unite Warriors UW -EX Baldigus Ruinering Combiner Wars Bruticus MISB RARE den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
TAKEFUJI PORSCHE 956 33 MINI bil DIESbil modellllerL japan RARE röd årgång Old F S
Takom 1 35 French Heavy Tank St. Chamond (Late Production)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenTakom 1 35 Sd.kfz.173 Jagdpanther G1 Tedesco bilro Armato Districtore (Late) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

TACOM Russian MAZ537 & KZKT537L Tractors Set 1 35 modellllerlerl Kit (TAK0503)