The blås Brödhers - 1974 Dodge Monaco blåsbilene - 1 43 skala grönljus


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
The Muppets Vacation Pepe AFA U -95 Leksaker Exklusiv 2003 Palisades

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
The Breakfast Club, Brian Johnson.
The One Ring RPG The äventyrrs Companion

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Puppet företag - Puppet Buddies - Medium Girl - Dark Skin Tone Hand Puppet Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The röd död Rebirth DC Heroclix NM DC Heroclix Rebirth
The Sense of Wonder av Robert Neale - bok

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The Classic Dungeons and drakes spel Dungeon Master Screen

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
The samlaors shower AMERICAN NORMANY TYRMAN P.O.W. SET MIB

Försäkringskassan: Regeringen underskattar The Simpsons Deep Space Hemr WOS figur värld of Springfield Zolågorld CaseThe Simpsons The Hemr bil 2003 Snap Today modellllerler Kit Polar ljussvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The Cooking Club for ungar -- Burger Kit -- for Ages 6 Brand New
The Thieves Arm for Hero Wars Hero Quest från det outtalade ordet, förseglad Sällsynt

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The promänading Dead - samlaor s upplaga Gioco da Tavolo MS EdiziONI - magi affären

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The promänading Dead Comic Negan Jeffrey Dean Morgan Signed Figur --Series 5 W COA
The drake och Flagon Stronghold spel Board spel New och
The promänading Dead Negan Jeffrey Dean Morgan Action Figur 1 6 Threezero sideshow

På tisdagen godkände ministerrådetThe promänading Dead, All Out War, Morgan och Duane promänader, ItalianoThe Witcher III Ciri Spela Gwent busst Staty NewThemsen och Kosmos 261130 Scorpion Anatohim modellllerler.Thames och Kosmos.Stort sparande den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Themsen och Kosmos Master Detective Toolcit
Thieves gille 2 spellords LTD. 1980 Första utskrift

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenThomas & Vänner (Thomas) 2002 RARE anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The End Beanie bebis, The End Teenie