Roco 43262 Dampflok Baureihe 44 1137 DB Spur H0 OVP


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Roco 63112 TEE BrödA FS Aln 442 -448 205 ”Lemano ” Milano

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
ROCO 43290 HO - Locomotive type 150 Z ep III SNCF svkonste ( Hagueneau Z 011)
Roco 63378 Diesellok Baureihe 365 716 -0 DB AG DSS Spur H0 OVP

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenROCO 63560 DBAG Elektrrolokomotive 145 007 -1 Epoche V Spur H0 EOVP Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt ROCO 63708 DB 140 687 -5 H0
ROCO 63824 Ellok MWB Mittelweserbahn Ep V Spur H0 - OVP

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Roco 43404 E -Lok BR E 44 008 DB H0

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
ROCO 43427 DR DB BR E91 E -LOK VGBC HO GAUGE

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Roco 64192, 3tlg.Erg nzungsset järnvägjet.BB, Neu und OVP, H0Roco 66663 Elektrrolok 189 DBvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
ROCO 43522 DIESELLOK V 200 055 röd der DB WM124
ROCO 68674 NS -bilgo 1637 Elektrrolok röt Serie 1600 Ep V AC -Digital Spur H0 - NEU

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Roco 72040 Elektrödriebzug ICE 3 -teilig DB H0

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Roco 72190 Dampflokomotive BR 52 DR - DC Digital mit Henning Sound - Neu in OVP
Roco 43613 Elok Baureihe 636 284 FS Spur H0 OVP
ROCO 72468 LOOMOTIVE ELEKTRIQUE BB 425231

På tisdagen godkände ministerrådetRoco 73287 Elektrrolok Re 465 BLS H0Roco 73481 Elektrrolokomotive 2D2 SNCFRoco 73669 Elektrrolokomotive E.483, DB AG Italia den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Roco 73819 Elektrrolok Re 4 4 BLS Digital Sound H0
ROCO 73928 BLS bilgo E -Lok Vectron 475 411 -5 Alpinisten Ep VI Ljud KK H0 - NEU

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenRoco 742123 DB set 2 di tre biloze TEE 26 27'Erasmu anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

ROCO 43644 DIESELLOK V 100 der DB UMBAU mit RP25 RADSATZ LED -BELEUCTUNG DO261