Lego vänner vännerhip låda byggnad Kit - 563 pcs - New


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO DEN LEGO läderlappen RÖST 70910 Sbilecrow särskild Delivery (nytt förseglat)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO Ninjago - Fallet 8 Ninjago Sets 2174 Kruncha (4) & 2175 Wyplash (4) - Ny
LEGO Dino Triceratops Trapper 5885 N.I.B. Förseglat - pensionerad

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego duplo - Stor Front Loader - 10520 Ny Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego duplo 5543 Percy I the Sheds, Brand New & Sealed
Lego duplo konstruktion Site Nytt förseglat

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LGB G skala LGB ANVRRY BXCR 1968 -78B40501

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lionel 1926042 O söderern 86 '4 -Door Hi -Cube lådabil

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO duplo Kreativa Cakes 6785LEGO duplo Staden 10801 Små djur Blandadevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LIONEL Lionel Christrmas Tankbil
Lego duplo Wildliv Park 3095 - Tent, Tunnel, Bridge, Giraffer, Hippos, Tigers

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego Egen Modular byggnad Town House Like 10190 10218 10197 City MOC 433

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO Exclusives Volkswagen T1 Camper Van Set [1334 bitar]
Los Legal Ultra Hologr 65533;65533;fl. Exodia Förbjuden Uno ( Ygld Ldk2) Egyptier
Lego ExoForce Hybrid Rescue Tank Nya förseglade

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO Final Fljus of Destiny's Bounty (70738)LEGO vänner 3065 Olivias Tree HouseLego vänner 41131 Advent Calendar År 2016 Nytt lådaet den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego vänner djurs Series 1 41017 –41019 from 2013 Brand New
Lego vänner Hekonstblake Frusen Yoghurt Ice Cream Shop 41320 - Brand Ny

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego vänner Lot Snow Resort Skift 41234 och Snow Chalet 41323 Brand Ny anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LS modellllerlerler 79013 DB AG CNL Set 2 Liegeagen 2.Klasse hellgrå röt Ep5b -6 Neu OV