Mycket Rare Kod 3 begränsad rödigering Mesa Fire Depkonstmänt Quantum Pumpers


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
N Kato SD70Mac BNSF Egen lackerad DCC rödo

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
NASA X -37 B ORBIAL FORDON drake Space samling DWI 50386
N lastprofil Kato 106 -2015 Nordpoltåg i original

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenN profil 2021 C11 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt N skala - INTERMOUNTAIN 69324D -03 IC & E SD40 -2 Loco ESU Decodeder Equipted
N skala Atlas VO -1000 söderern Pacific Road W NCE DCC Post

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
NEW Nendguldid 505 Date A Live II Kotori Itsuka Figur bra leende CNEW F S

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Nissan Cedric (Y32) Gran Turismo Ultima vit Ignition modellllerlerl 1 43 FRANS35;IG1262

Försäkringskassan: Regeringen underskattar N -skala Broadway begränsad 3522 EMD F7A, D &RGW 5604, 5 -Stripe SchemeN skala EMD GP60 Locomotive - BNSF Walthersvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Norscot Cat R1700G Lhd 1 50 skala
N skala Kato Conjärnväg SD80MAC DCC Digitrax Equipted Road Ditch ljuss

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
N skala Orient Express 1988 Förlaga Tåg 10 -561 7 Bilar KATO från japan New

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. N SCALLOT AV 7 D &RGW &40'- och 50 'ståARD låda bil.Av ATLAS och MICRO TBILS.
Ny LEGO -signatur Minifig Stationery Set 853143 Pensionerad
N skala - KATO 176 -7037 UNION PACIFIC AC4400CW Locomotive DCC klar

På tisdagen godkände ministerrådetN skala Eurostjärna e300 Ny Livery Version (4 bil Lägg till på plats) – KATON skala NT110 Hakone Tozan järnvägway Moha 2 Kintaro Paint 2008 (M bil)N SKALE ATLAS VO -1000 NY den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
N skalenlig fordonsuppsättning 285 serie Sunrise 3000 -serie (7 båda)
N SKALL Lot av 5 (RARE) CHESAPeake och OHIO 40 'ståARD låda bil, AV MIKROPTBILAR

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenN spårvidd personbilar Ohanefu 25 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

MTG URZAs DESTINI Pyrexian Negator (folie) – Villkor Utmärkt