Tamiya 300035151 WWWII särskild Motorfordon, 1 35, 251 1, Halvkedjiga fordon, 4


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Tamiya 780424 1 350 Barco Serie No 24 De Jap 65533; n blå Marino Pesado Cruise Tonos

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Tamiya 31613 1 700 U S Navy slåssship BB -63 Missouri modellllerler Kit Sv
TAMIYA A6M5 5A Noll - Zeke - 74 -T61103

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenTamiya Archer British Self -Propelled Anti -Tank pistol Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Tamiya Brushed Brushless ESC TBLE -02 ’Sensoröd ’
Tamiya Dinosauri modellllerlerl 1 35 Diorama Set Tyrannosaurus skala Hobby 6012

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Tamiya 35160 Ryska armétank T72 M1 modellllerlerl Kit i 1 35 skala.

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Tamiya 35208 japans markförsvar typ 90 35

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Tamiya Event begränsad Lamborghini Countakh Lp500S vit låda 1 24Tamiya Förlaga 35303 1 35 WWII Ryska tunga egna Propelled Gun JSU -152 Tankvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Tamiya 35239 Schwer Zugkraftwagen 18t Sd.Kfz 9 Famo 1 35 -skala modellllerl kit
Tamiya Harley Davidson FLH1200 Polis cykel Motorcycle 1 6 Plastic modellllerler Kit2801N

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
TAMIYA Hornets expert byggd rödo att köra bil T57741

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Tamiya japans stridsskepp Yamato w Detail Up Pkonsts 1 700 FS {65533;65533;Sullys hobbies fram65533;65533;
Tamiya 35287 B1 bis Tyska armén B2 740 f) 1 35 -skala av plastmodellllerl kit
TAMIYA LRDG med 7 -figurer 32407 1 35 militär- modellllerler Kit

På tisdagen godkände ministerrådetTamiya Masterwork samling RC 211 V Daijiro KatoTamiya militär- modellllerler 1 35 Leopard 2 A5 Main slåss Tank skala Hobby 35242TAMIYA MINI 4WD Memorial låda VOL.3 Platerad kroppsspecifikation 5 set den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Tamiya modellllerler Kit 65533;C Tyska slåssship Tirpitz C 1 350 skala {65533; C 78015 533;C
Tamiya modellllerler Tiger Sd.kfz.181 japan importeraeraera av leksak Hobby japans

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenTAMIYA NYA JERSEY BB -62 slåssFkonstYG 78005 1 350 SKALE PLASTIC KIT MED FOTOOETCH anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Tamiya 35322 Israelisk tank M1 Super Sherman 1 35 sv