The Crow Eric Draven Movie Maniacs 2


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
The Quiz the Records

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
The Dark Knight Movie, Movie Masters, Gotham City Thug Action Figur med Additi
The Robot andas [SIDE MS] - bilene Suit Gundam 00 A wakening ojapan importeraera

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenThe Simpsons - Manjula & The Octopliets serien 15 Intelli tronic lott Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The Simpsons Gumboll Hemr Coin Opererad Action Gumboll Dispenser
The Simpsons UK exklusiv Hemr Simpson Viid logo VERRY RARE FIGURE S -48

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The End Beanie bebis, The End Teenie

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
The Farm 28mm Tablettop spel Bolt Action värld War 2 Terrain Train modellllerler

Försäkringskassan: Regeringen underskattar The Three Stooges 1959 Beep Beep Spin leksak on bild RAREThe promänading Dead - samlaor s upplaga Gioco da Tavolo MS EdiziONI - magi affärenvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
The First blå Eye Pennywise Funko POP Vinyls 2017
The promänading Dead Comic Andrea Figur leksak Full Färg McFarlane Leksaker 2018

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
The promänading Dead Monopol

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. The promänading Dead träbury House C alla Krigs Mantic spel Tablett Terrain Hem
The spel of liv Indiana Jones samlaor Edition 2008 Hasbro BRAND NY
The Wiggles Emma Dance With Me Doll 80cm mjuk Doll

På tisdagen godkände ministerrådetTheatrical version Sword konst Online - Odinal skala - Asuna 1 7 FigurThemsen och Kosmos Electricity Master Lab w 110 Elektriska experimäntTHENSTONE Wrath of the Elemänts 2010 spel AEG Board spel Expansion den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
THOMAS – och väninnor – MAKER FÖR TÅG MED ANORDNING
Thomas & Vänner Glovinge musikal Thomas Plush leksak - NY

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenThomas & Vänner träen järnvägway Battery Drifted Percy NiB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

The Grandpermer Gift Co. Foto Frame, First Grandpied Gift