Atlas 10002571 HO Canadian Pacific GP40 -2 Diesel Locomotive ståard DC


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Atlas ALP -45DP AMT (Agence m 65533;65533;tropolitaine de transport)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Atlas 10002587 EMD GP40 -2 w LoksSound & DCC Canadian Pacific
ATLAS CONTARIL LOOMOTIVE HO SKALE MOTORLot 35;E -11

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAtlas Editions 1 43 skala MAG HC11 - Mercedes -Benz LO3100 Tyskland 1939 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Atlas Gage rödo att köra årgång Tåg nr 2006 Santa Fe med fungerande motor
Atlas H0 00 -profil Turnbtabell och Motor Kit (304 305)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Atlas 10002807 HO Morristown & Erie MP15DC med DCC & sound

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Atlas 10002815 HO Reading & Northern MP15DC Diesellokomotiv

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Atlas HO CN C40 -8 DCC (Soundtrax Tsunami)Atlas HO skala Alco RS11 (ståard DC) California Western (maroon, gul)vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Atlas 10002854 HO GMTX EMD MP15DC Dieselmotorisk ståard DC
ATLAS HO skala U36C LOOMOTIVT JÄRNVÄG

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
40 gånger -750 gånger ståard Microskop set for Learning ”65533;65533; Tillverkat i japan 65533;65533;65533; F S

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 400 -ton Concrete Coaling Tower HO - Tichy Train Group
Atlas 10002896 - RS -11 ESU Ljud California Western 61 - HO skala
4000 PK Jigsaw pussel Liberty som leder människor Eugne Delacroix målningar NY

På tisdagen godkände ministerrådet40CM 1 100 flygagadubai BOEING 737 -800 Passagerarplan ABS Plastic Assemblemed modelllllerlerl40k Blood Angles Scout cykel Squad 2 Pro Målat40k Inquisitor gråfax (KOMMISSIONEN) den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
40k Sällsynta oop Metal Space Marine Legion of the Damn LODD låda Set NIB Kill Team
40mm Horder DPS Målade Cirkel Orbgulds Kromac Ravenous PP138

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen40mm Hordes WDS målade Trollblood Krielstone Bearer & och Scribes w15 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Atlas 150 -8926 HO skala - EMD GP40 - Western Pacific