SKR899 Iron Maiden 747 -400 1 200 W Gear Ed Force One modellllerlerl Airplan


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Skyrunner Seer Council of Eldar Soldier målad actionfigurWarhammer 40K

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
SKR926 Skymarks Copa B737 -800 Fepa Fut modellllerlerl flygagagplan
SKYTUBE FIGURE YURI AKAKAKAKA16 CM MISAKI KUREHITO BYRÅN VER.1 6 låda 6.3

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenSkywave Pit -Road J85 JMSDF Destroyer DD -120 SHIRANUI 1 700 skala Kit Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Slag MIB 100% Fullständig C 1985 årgång Hasbro Action Figur G1 transformers
Slaggrupp röd Trader Expansion Kampanj Warhammer 40k NY

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Skratta, lär sig smkonsta taktiker kryper runt blå Fisher -Price.

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Skriker Mini -Figures Set of 6 Voice Aktived Spider Pet BO HARRY PEEKS New

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Slaine av Moongoos Publlishing för Runequest - New & SealedSlav I (Jango Fett Ver) (skala 1 144)vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Skrivbord och mikrofon för DID 3R GM641 6 skala Action Figur 12''
Sling Svinge With Chain.Kreativa spelsaker LTD.Helt ny

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
SLOT IT KW01 FERRARI 312PB 2 bil TARGA FLORIO SET NY 32 KOMPLETTA SLOT bil

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. SLOT SICW07 NEWMAN PORSCHE 956C LE MANS VINNER 1 32 SLOT bil BEGRÄNSAD UTBILDNING
Skulltaker Chaos Khorne Pro Målad
Slot Ca26d Mclaren M8d Can -Am Motorsport 1971 Bob Bondurant MB

På tisdagen godkände ministerrådetSLOT.IT SIKF02A FERRARI F40 LM TEST 94 ULTRA samlaOR kvalitet MINT lådaED 167Slotvinges Lola T70 24h. le Mans 1968 - ref. W004 -02 Ny 1 32SLUT FANTASI XV LUNAFREYA NOX FLEURET 25 CM COLECTIBE FIGURE LEVER konstER den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
SLUT fantasi VII Remake Cloud Strife spela konsts Kai Figur LimtedFärg Ver japan
Slutlig fantasi TCG lot OPUS I och OPUS II, Stkonsters VII X XII IX TYPE -0

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenSmå hjul 1966 -1967 Ferrari 275 GTB 4 Coupe 1 43 Tillverkade i England anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

SKUMÄRKEN 1 100 A350 -900 Lufthansa Airlines trämonter med färdiga rödskap