Älvslottet 13x14cm, fönstermålning från tenn - Wilhelm Schweizer -


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
American flygagaer 374 375 T &P Diesel Set (1 23 19)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Älvsvansen Erza Sbillet sexig tjej PVC figur docka en Manga leksak ny
American flygagaer 48846 Gilbert Mines guld Bullion Transport Mint i låda

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAmerican flygagaer 6 -44082 S Rio Grande Waffle Side lådabil Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt American flygagaer 6 -44133 S Showroom Aquarium bil
American flygagaer 6 -47965 S New Haven Log Dump bil NIB

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AM43359 Alfa Romeo 6c 2300 Spyder Brianza 1934 grön

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
AM43F62 FERRARI 166 INTER N.0051S KABRIOLETT VIGNALE 1950

Försäkringskassan: Regeringen underskattar American flygagaer 6 -4842 S skala Air Service Tank bil NIBAmerican flygagaer 6 -48814 S skala Fruit Growers Express Reefervhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
AMAGI BRILLIANT PARK - Isuzu Sento Ani Statue (PP589)
American flygagaer 654 Passagerarbil Tungvikts Observation Pullman Madison S 1949

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
AMERICAN flygagaER av LIONEL 48255 PENSLYVANIA HOPPER - TTOS NY I låda

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. American flygagaer Bessemer och Lake Erie, fyra Hoppers.
Amarka Mini Tower 3Set
American flygagaer Electric Train

På tisdagen godkände ministerrådetAmerican flygagaer Lionel 48306 1988 Seaboard Coast Line låda bilAmerican flygagaer NASG Boom bil gjorde 2007 NOS, lådaED, MINT Wow L American flygagaer Prewar Wide Gage Street ljus Mycket Rare, originellt. den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
AMERICAN flygagaER S GAUGE NY YORK CENTRAL 326 HUDSON 4 -6 -4 Team Motor and Tender
American flygagaer TCA Museum låda Bil

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAMERICAN flygagaER,,,,,,,,,,,,,484847.NY FEDERAL RESERVE MINT bil anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Amati 1700 82 ENDEAVOUR Amerikas Cup 1934 J Klass Kit 1 35 skala