MAISTO MI31676R JEEP WRANGLER 2014 röd 1 18 modellllerL DIE CAST modellllerL


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Mann Robot Bomb Wonder Festival begränsad Som kom från Denboku Osama Tezuka Origi

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
MANGLORD MANGLORS HARBERT FÖRSTA UTSÄTTNING 70 S NYA MIB LEVER ALDRIG ÖPPEN
Manöversoldatleksak. Gladiator Secutor, detaljerad leksak, Elite.Handmålat

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMansory Lamborghini bilbonado GT Full bilbon, Ltd 30 pcs 1 18 Mansory Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Mantic spel MGSS101 stjärna Saga Eiras uppdragsuppsättning
Mantic Warpath Plague Mini 28mm Plague Mega Force låda SW

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Masters of the Universe Classics Point Dread Fighter He Man Matty - Teela Figur

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Matrix Hispano Suiza K6 Break de Chasse Franay 1948 grön trä 1 43 MX50806 -031

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Mantiska spel MGKWU112 Undead Army Miniatyr, Multi -färgMantua Bruma öppna Cruise Yacht 1 43 (736) modellllerlerl båt Kitvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Mcdonald Debr65533;Ty Beanie bebis Sällsynt Fel Lot.Erin Glory Britannia Maple
Mantua modellllerler Kit Nave i Legno 1 120 Nave Scuola Belga 640 mm 757 Made in

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Manuell version av generatorns ljuskrem för pusselrekvisita från utrymningskammare

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MAQMADON 4342 BERLIET GLR 8 R Absetzkipperwagen 1 24
mäng modellllerlerl 1 35 -skala modellllerl kit - PLA ZZ96B MBT MBT MNGTS -034
Maquette Avion Super Etendard Sue Kinetic 1 48 Neuf

På tisdagen godkände ministerrådetMaquette REVEL Harley Davidson Polis U.S. 1 8 - 145 pi 65533;65533;ces - 29,3 cmMarble Run n RollMardröm 3 videospel komplett 1992 VHS - expanderande uppsättning den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Mardröm i drömWarriors Figur Series Fröddy 30 e årsdagen
Marge 1901 03 Lågplastjärnae 3 Axel blå platta 1 3 Ny ruta

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMarinaio Luna x Min Melody 25 e årsjubileum Bambolla anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Macrocs 1 55 Valkyrie VF -1S japan importeraeraera av leksak Hobby japans