Lego hobbit Mirkträ Elf Army LEGO 79012 LEGO Lord Of The ringar byggnad leksak New


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lego vänner Hkonst Lake City Hospital 4131 871Piece Från japan Fast Shipping

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO Racers RC röd beast 8378 Race bil Radio avlägsen kontrollera Retirerad RARE
LEGO vänner Hekonstblake varm Air bolloon Set

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO -vänner -Hekonstland -Vet -3188 - NY SEALD HTF Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego vänner Olivia's Inventering arbetarhop 3933 Olivia
LEGO vänner Stephanie s Suites Kitchen 5 -12 år 94pcs 41308 NY japan

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Liliput 235560 Uacos Alusuisse SBB Ep V för Clay Transport Nip

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lionel 6 -27929 Union Pacific Annivary 2 Bil Lägg till bagagepaket Kombination Unrun

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego spel 3841 Minotaurus.Helt nyLego Grand Emploium 10211, MODULER MINT BRAND NY, SEAL.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LIONEL RARE CIVIL WAR BOUCLET OCH FAKTORSBILLETTER ILLINOIS RALROAD OCH MER
Lego Harry krukmakare 4709 Hogwkonsts slott

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego Harry krukmakare 4867 Nytt förslutet i ask

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lego Harry krukmakare Fantastic Beasts Series Minifigurer 71022
Lot av 2 Lineol Elastolin Tysk vaktsoldatuniform WWII
LEGO Harry krukmakare Hogwkonsts Castle 2010 (4842) Fullständigt, Instruktioner 11 Figurer

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO Harry krukmakare Hogwkonsts Great Hall byggnad Kit DAMAGE låda (7954, 878 PÅK)LEGO Harry krukmakare Quidditch Match - 75956LEGO HARRY krukmakare QUIDITCH MATCH (75956) den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO Hobbit 79012 Mirkträ Elf Army New Sealed Pensionerad
Lego House exklusiva 4000008 Inside Tour Villy Thomsen begränsad Billund

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO IDEAS äventyr tid 21308 - 495 Pcs [byggnad leksaker, LEGO IdEAS, spel 9] anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lykan Hyperport tärningskast modellllerler Bil från Fast and Furious 7 JA97377