Shell Lego Ferrari leksak modellllerler bils Set of 6 NY 40190 -40195


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
STATUEN KAPTENEN AMERICA VINTERSOLDIER 61CM STATUE KAPTENS förundras

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Siku - SIKU 6781 kontrollera Zweitetenkipper 1 32 leksaker spielzeug Siku NY
Statusfiguren Polystone Epoch ingen Bowen Jam Kuradoberi skyldig Gear Mint

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenStaty Tortue de mer XL 50cm.Skulpture sur bois hantverk. Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Statyn för Kotobukiya Captain America
STEAM Design Challences Resource bok, Gr. 3, CTP 8210.Kreativt lärkonstryck

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Sorid Renault Megane Trophy 1 18

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Spark Audi R8 LMS FIA GT Macao 2017 Frijns 18 skala begränsad Ed of 120 New

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Stearns Classic Series Vuxen universell liv VestSteelix 23 100 Sällsynt Reverse Holo Ex Sandstormvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Spel arbetarhop Warhammer 40k död Guard Havocs Squad BNIB Metal Nurle OOP GW
Steg2 Vattenräknevägg för upptäckt av vatten Varje glasbit kan flygagattas

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Steiff Teddy Bear UXRA SEVEN japan begränsad 1500 New fri Shipping mohair Sällsynt

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Sten i styrelsen, annan sten på Borta plats
stjärna TREK KAPTEN JAMES KIRK SOM ROMULAN KLASSISK UTFORMNING
Step2 Crabbie Sandlåda ungar Plastic Outdoor Sandlåda med nytt omslag

På tisdagen godkände ministerrådetStep2 Livsstil Fresh Accemänts Kitchen Inkluderar 30 -bitars accessoaruppsättning NyStephen King s It 2017 Deluxe konst skala Staty 1 10 Pennywise 25 cmSteve Mcdrottning ville ha död eller levande actionfigur den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
STEWkonst hobbies F7A FASE l CHESAPeake & OHIO (URSPRUNG)
Stig 2.rödigering - zachareth kapten - set

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenStirlings motor Sol lågtemperaturutbildningsfysik Leksaker modellllerlerl blå anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

stjärnornas krig POKER SET BNIB