ATLAS HO MOTORING SLOT bil MIB 1290 TAN PONTIAC GRAND PRIX HARD TOP VITT ROLL


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
konst.modelllllerL AM0150 FERRI 750 MONZA N.706 MM55 1 43 MOD MOD 65533;65533; LE DIE CAST modelllllerL

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
55137 Acme HO Tåg vicinale FS Typ 1965 för att planra låg ep.IV
konst.modelllllerL AM0233 FERRARI 290 S N.6 BUENOS AIRES 1957 COLLINS -AUB FRAM5533;65533;PIN 1 43

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenkonste konst frame träy B2 trä brun WO-B2-WBjapan importeraeraera Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt konstesania 1 35 Mare Nostrum konst -20100
konstESANIA LATINA 1 84 STYRKA SARK TEA KLIPER 1869 träEN FkonstYG modelllllerL NIB

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AHM RIVAROSSI HO SCALBALTIMORE och OHIO PASSAGERARE bil Lot av 6 (6)

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
ALERTE 066 - MERCEDES UNIMG U20 MASSIAS SDIS 31 HAUTE GARONNE Pompiers 1 43

Försäkringskassan: Regeringen underskattar konstesania Latina Lleat Palma Nova 1 25 skala modelllllerler båt Kitkonstesania Latina träen modelllllerler Ship Kit Mayflåger 1 64 DIY För montering 22451vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
American flygagaer 372 Union Pacific GP -7 Poweröd Diesel Locomotive
konstFx Action Figur Kotobukiya - förundras nu -Magneto.

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
konstFX J Hguldskop Hinjin Enthusiast Masato Masato 1 8 skala PVC målat

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. konstFX förundras UNIVERSE Captain America (Sam Wilson) 1 10 skala japans version
ANTIQUE FIGURINES D'konstISTER - killy RENAUD - DRAPEAU - RGT SOISSONNAIS
konsthur Makaimura spel classics Ghost Goblin action figure di konstu

På tisdagen godkände ministerrådetkonstitec 387.337 Combine Harvester Mf 830 Finshed modelllllerlerl 1 konstmodelllllerL AM0156 FERRRI 750 MONZA N.2 1956 1 43 modelllllerL DIE CAST modelllllerLArv av Revoltech Hokuto Toki LR -030 (ABS & PVC - målat actionfigur) den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
AS -IS DELAR ORIGINAL låda årgång MATEL 1965 KREATUR MAKER -PAK 9 MOLDS
Ascia Thor in hkonstsa Stormbreaker Axe per Cosspela 58 cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAska mot Evil Dead --Prop Replica --- ('65533; 65533; Ashy Slashy 65533;; 65533;; Docpet - NECA anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Aristo -Craft 20602 G Western Maryland Consolidation 2 -8 -0 Steam Locomotive