att svårt är Det färg Sällsynt 20pcs LE 18 1 orange Volcano McLaren BBR hitta 675LT 4921cwxtb7941-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Beyblade Burst Benom Diabolos.VN.Bl röd drake Ver Wff begränsad
Beyblade Burst Evolution stjärna Storm slåss Set inkluderar 2 Burst SwitchStrike leksak

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

att svårt är Det färg Sällsynt 20pcs LE 18 1 orange Volcano McLaren BBR hitta 675LT 4921cwxtb7941-Ny stil

BBR McLaren 675LT Volcano orange 1 18 LE 20pcs Sällsynt färg Det är svårt att hitta

bäst modellllerler Bt9501 Spear Beta N.33 Vinnare Mugello 1980 Patrese -Cheever 1 43

Beyblade Burst Wbba.begränsad drakeer Sturm W. X

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Beyblade Dragoon V mot Dranzer V BEYHYPER

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Beyblade Masters Lanza guldturnering begränsad stkonstuppsättning
Beyblade WBBA begränsad Dark Revive Phoenix.10.FR B -00 och Winning Valkyrie guld

Kontakt