HO HALMARK modellllerLER BRASS TROOP KITCHEN bil OPAPACED MILITÄRA MOW SbilCE


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
HO SCALBRAS HALMARK modellllerLER EMD GP -35

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO HOn3 Egen Weatheröd RR Crossing Gate Tower Scratch byggnad Diorama
HO skala - Branchline blåfrint - Lot av (10) 5362 Pullman sovvagn Train Kits

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHO skala - Walthers Mainline SSW - COTTON BENT DASH 8 -40B Loco DCC rödO Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HO skala ALGONA CENTRAL 4 bil PASSAGERARE SET Ny i låda IHC 47761 -2 -3 -6
HO skala Athern Genesis Santa Fe SD45 -2 Ny NOB

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO -INTERMOUNTAIN S -01 FP7A ALASKA - BICENENNIAL DC DCC SUND

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO KATO 37 -1308 GE C44 -9W CSX 952 Tsunami Sound DCC Kadee sammansatta TRO Cust \

Försäkringskassan: Regeringen underskattar HO skala ATLAS guld TBILMAN ITEM GP38 -2 LOCO CSX NYHO skala BACHMANN LOCO ITEM ALCO RS 3 DIESL KANADIAN NATIONAL NEWvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO KIT DPM guld Drywell Inks
HO skala Brass Lambert söderern Pullman T60

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HO skala byggnad Walthers ADM Grain Elevator Build Weatherd

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HO skala EMD GP60 Locomotive w DCC & Sound - Santa Fe 4034 - Walthers
HO Lot of 2 modellllerler Power, UP EMD E -7 A -enheter, identiska, motordrivna, mint (JC)
HO skala Intermountain Lehigh Valley FT A B Locomotive Set & 505

På tisdagen godkände ministerrådetHO SCale modellllerler järnvägroad Trains Layout Motor BNSF SD -40 DCC Equipted LocomotiveHO skala Prairie 2 -6 -2 Locomotive w Smoke & Tender - NYC BachmannHO skala SPECTRUM BALDWIN MODERN 4 -4 -0 LOCO DCC LOUIVILLE &NASH den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
HO skala Walthers CSX Thrall 89 'Tri -nivå bil bilrier
HO SCENERY KIT WS927

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHO skala Atlas 10001162 U30B Högnäsa N de M DCC rödo anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

HO Marklin - passagerare i originalruta