NYA FLAMER AV VARESTÄLLNINGSRATER 25PDR FIELD TROOP BROR MINIATURER BBX33


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
NYA 4436 Lego City patrullera bil byggnad leksak SEALD låda UTFÖRD RARE A

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
NYA PERRY MINIATIATURER NAPOLEONICK FRANSKA HEAVKAVALRI 1812 -1815 spel FIGURE F120
NYA 7937 Lego City Tågstationen BEGRÄNSAD byggnad Leksaker SEALD låda BEGRÄNSAD RARE A

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenNYA Alfapet Dictionary Franklin Electronic SCR -226 Officiell handdator Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt NYA ANTAL KONORD C3M4 COMBAT DRONE FIGURE VAROR
NYA ARMY PAINTER MEGA BRUSH SET BETALNING AV FIGURES KRIGSMINATURER hobbies ST5107

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Orufenzu lo - ram Shiden modifiering av HG -bilent suit Gundam Järnblod

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Pagna 20346 Vänskapsbok liten Pony 60 -tal

Försäkringskassan: Regeringen underskattar NYA ATheaRN RTR HO DT &I DETROIT TOLEDO & och IRONTON EMD SD38 - 252NYA Bachmann 32 -786 EWS Domino Headcode Weatheröd 37 174 med Olivia s Sound vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
PC -6 Porter Guillågs Balsa trä modellllerlerl Airplan Kit Rubber Poweröd
NYA baklyktor BMW Z3 96 -99 ROADSTER röd vit SV LTBM18ES XINO CH

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
NYA baklyktor leksakota Land Cruiser FJ200 07 -15 Smoke LED SV LDTO18ES XINO CH

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. NYA BATTELFRONT TEAM YANKEE BMP1 BMP2 företag (PLASTIC) WAR samling TSBX02
Piko E -Lok BR 185 DB Ep.VI 57939
NYA Ben 10 Omniverse CRASHOPPER Figur 2 röstmeddelanden

På tisdagen godkände ministerrådetNYA BOLT - HANDLINGMINIAURER KING TIGER ZUG FIGURES samlaIBELS WARS 402019NYA BOLT -HANDLINGAR BRITTSLÄGGNINGAR BARN KÖTTER lådaERADE SET MINIATUR BRÅHER spelNYA BOLT -UPPGIFTER OPEC BLITZ MAULTIER samlaIBles FIGURES 402018 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
NYA BRÅHERRE GAMMAR TRIUMFANT KRIGSGAM KOLLEKTIVA FIGURES WG -CE -BOU -1
NYA bilE BEARAR CHRISTMAS leksak GIT BASF EASTER leksaker SPELAR SET plush fyller år

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenNYA Dark Horse Deluxe spel of Thrones Daenerys busst NYA MIB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Plajärnväg full Tsunago kommer galaxen C58SL