Första 4 Sällsynt Sheik Zelda Of Legend F4F siffror 4921cfmbr92455-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Fujimi modellllerl 1 200 Equipmänt Series nr.1 slagskepp Yamato nittiofyra Equa JP
Fujimi modellllerl 1 350 Ship Series kejserlig japansk flottans slagskepp från japan

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Första 4 Sällsynt Sheik Zelda Of Legend F4F siffror 4921cfmbr92455-Ny stil

Första 4 siffror F4F Legend Of Zelda Sheik Sällsynt

Fritt fraktur för spotvaror Mitsubishi Servo Motor HG -Kn73J -S100 Garanti 1 år

Fujimi Plastic modellllerler 1 300 Stort HIMEJI CASTLE Kulturarv japan F S J7337

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Fujiya Glad Jul 2009 Peko Chan Doll Peko s docka

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

FUJMI PLASTIC KIT FERRARRI F40 RAC 4WD MED MOTOR 01026 32 Fritt kök ICKE UK FkonstYG
Full kraft Z -skala IMC GLOBAL 2varje 51 'Cylinderiska Hoppers SET
Fullständig Legos Series Lot av 9 Mixels Character pussels Ages 6 NIP Grön gul

Kontakt