LEGO Store Minifig Canoga Park 2013 Sällsynt begränsad 131 400


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO Technic 8229 Tread Treaker NY SEALD RARE årgång MISSB MINT

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Lego Studios Kameraman (1357).12 e nya fabriksarnas förseglade låda.Lot Kkonston pensionerad
Lego Technic 8482 Cyber Master Sällsynt

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego Technic BMW R 1200 GS Äventyrcykel 42063.Ny i låda.Motorcykel. Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego Technic Go Kkonst Nya förslutna
Lego Technic modellllerler Traffic Set 8429 -1 Barcode Multi - Set 100% cmpl.instr ruta

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO Super Heroes 76018 Hulk Lab Smash

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lego Super Heroes 76065 Mäktiga Mikroer Captain America mot röd S

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO Technic Porsche 911 RSR 42096 byggnad Kit, New 2019 (1580 PK)LEGO Technic Tank Chassis med Larver Treads och 2xXL motorbatterivhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO Super Heroes Avengers Compound slåss 76131
LEGO Technical Ocean Explorer set 42064 NY SEALD

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego Technique Fireplan 42040

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO TEKNISK - 42075 VEHIKULLE PREMIER SEKURS
LEGO Super Heroes Cryptonite Intercept 7 -14 år 306pcs 76045 NY japan
Lego The läderlappen Movie 70912 Asilo Arkham

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO The Lone Rangers Constitution Train Chase 79111 Set förseglad aldrig öppnat nyLego Titan XP 4508 Skapare Ange ny SEALD låda RARELego Town Classic Town Race 6539 Victory Cup Racers NY SEALD den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO leksak berättelse Trash Kompator Escape
LEGO TULLMODULER BYGGNAD TOWHUS passar med 10218 10246 10251 MOC 409

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO Ultrabygge grön Lantern 4528 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lego Super Heroes Iron Man Hall of Armor 76125 förundras Avengers