LEGO Jurassic värld Indoraptor Rampage Dinosauri leksak - Jul Xmas leksak Gift


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO MINDSTORMS 3800 Ultimate byggnad NEUF -NY -NEU

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Lego Jurassic värld Raptor Rampage 7917 Brand Ny Factory förseglad
Lego Mindstorms NXT 2.0 R14177

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego Mineccraft Ice Pilar 21131 con Seguimieento Nuevo de Jap Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO Minecraft 21118 Gruvan (Avbryts av tillverkaren)
LEGO Minecraft lot Nether fästning 21122, The Dungeon 21119, och Farm 21114

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO KLADNO Minifigur - anställdas gåvaKLADNO 2013FAKTORN förseglad

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lego Knights Kingdom 8823 Mistlands Tower NEUF 1 {65533;65533;

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO Minecraft The Nether järnvägway 387pcs 21130 NYA japanLego minifigur Cloud City 10123 Boba Fett SW0107 ofördärvadvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lego Knights Kingdom Scorpion Prison Cave Set
LEGO Minifigurer Serie Harry krukmakare Fullständig - 100% NY NEUF

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO MINISTGURES SERIE 16 CAJA COMPLETA 60 MINISTGURAS 71013 - NUEVO, SIN ABRIR

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO MIXELSERIER 1 SET AV 9 FULLINSKA KkonstONNÄTVERK
LEGO KUUSOO Hayabussa (21101) japan
Lego Movie 2 Minifigurer CDU av 60 -minifigurer

På tisdagen godkände ministerrådetLego Movie satte MetalBeard's Sea Cow piratskepp, NY LEGO Nexo Knighton Castle 70357 F SLEGO NEXO KnIGHTS, Jesutros Volcano Lair (70323)FACTORIY SEALD FRI US FkonstYG den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego Ninja Go Samurai X Cave Chaos 70596 Ny
LEGO NINJAGO 70588 Titanium Ninja Tumbler NISB Ny och förseglad

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO Ninjago 70733 Blaster cykel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LEGO Lego byggnad L låda Skapare XXL, 1500 Pc