Lionel 6 -84871 O Northern Pacific 50 'Flatsbil PS -4 med 40' Tjärnväger


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lionel BNSF bil bilIER ;TTGX 965542 LNL47937

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Lionel 6 -84946 O Long Island Legacy E6 Atlantic Steam Locomotive
Lionel BURLINGTON NORTHERN Hopper BN NIB

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLionel Canadian National GP -7 Pullmar Power och Dummy Diesels 2 {65533;65533; 8031 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lionel Christmas berättelse låda från Set Breakup Brand New
Lionel Cooperstown samling Washington Senators lådabil

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lionel 6 -85133 O GATX TankTrain Intermedio bil (vit)

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lionel 6 -85220 O Conjärnväg Legacy Superbas F7B

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lionel Double Floodljus TowerLionel ELEVATED GILFERT OIL TANK LNL49877vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 6 -85321 John Deere Flatsbil w Tractor och Spreader O 027 2018 Shelf Disspela
LIONEL FYRA 6414 -25 LEMON gul MADISON HARDWARE bilS W CHROME BUMPERS

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LIONEL HALlågEN WITCHES BREW FÖRVARNINGSTANK

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lionel HO skala Train Union Pacific Crane 0879 Original låda
Lionel 6 -8647 O Florida East Coast Legacy E3 AA Diesel Locomotive 1002
Lionel John Deere, rödo att spela Train Set New

På tisdagen godkände ministerrådetLIONEL KLASSICS ståARD GAUGE 381E BILD -A -LOCO LOCOOTIVE SHELL MED TRIM -NICE Lionel Lines 400E ångbåt WesternDepot Lionel LOTS 1993 NW T.U.X. Set NIB den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lionel MTH ståard Gage Tinplate ESSO NO. 515 Tank Oil bil 11 -30170 MIB
Lionel Norfolk söderern 911 First Repsonders SD6OE Diesel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLionel O -6 -82746 Christmas röd Floodljus Tower anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lionel 6 -8810 Lionel Lines N5B Röker Caboose New NIB förseglad