Final kai Spela fantasi konsts Enix Square Figur Action Gabranth XII 4921caawe63207-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
stjärna TREK CCG 2E GENESIS KOLLEKTION, KOMPLETTA SET AV 27 -KORT
stjärna TREK CCG DOMININ MASTER SET, (inga vita gränspromos)

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Final kai Spela fantasi konsts Enix Square Figur Action Gabranth XII 4921caawe63207-Ny stil

Spela konsts kai Final fantasi XII Gabranth Action Figur Square Enix

St. Petersburg.Amber Monterade polska bevingade Hussar w Lance, 54mm

stjärna Trek Discovery USS CLARKE NCC -1661 Officiell Eagles stjärnaships samling

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

stjärna Trek Generationer kommändör Kirk Lursa B'Etor Data Troi Mugatu Gorn Ferengi

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

stjärna Trek modellllerler Kit Enterprise NCC -1701 Original Series 1 650 Ann.Förlaga Amt Stå upp för modellllerLER.SYFTE SLUT.flygagaGPLATS PARKING 1 72 DAN modellllerLER 72283
stjärna TREK SET I 10 -OLIKA FIGURERAlla öppna, Excel.KONDITIONEN
stjärna Trek TOS Zefram Cochrane's House 1 32 skala modellllerler Kit 26TLU06

Staden GRYHAWK äventyrS låda SET DUNGEONS OCH drakeER AD &D 2ND D 1043 ­3

stjärna TREK USS ENTERPRISE NCC1701D, slåss DAGADE, varmWklackar, MATTEL, MIB, FRIT skepp

Kontakt