LEGO Skapare Expert på restaurang 10243 Brand ny och förseglad


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO stjärnornas krig - 75089 - Jeu De konstruktion - Geonosis Troopers

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO Skapare Family House (604466) NISB
LEGO stjärnornas krig - Kessel Run Millennium Falcon 2018 (752) - NY SEALD

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO stjärnornas krig (75156) Krennic s kejserlig Shuttle världWIDE fri Shipping NY Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO stjärnornas krig 10236 Ewok Village Brand ny SEALD
Lego stjärnornas krig 5002123 Dkonsth Revan Polybag New & Sealerad

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO Skapare Mini Cooper 10242 - NY

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LEGO Skapare Palace Cinema (10232) -Brand Ny och förseglad (REIröd)

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego stjärnornas krig 75002 AT -RT Yoda och 501 a legion Clone Trooper, NY SEALD PensioneradLEGO stjärnornas krig 7505 Millennium Falcon byggnad Kit (1329 -Brice) [Leksaker BB -8] NYvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO Skapare PET SHOP 10218 NY SEALD (2032 PCS)
Lego stjärnornas krig 75059 SANDCRAWLER, Ultimate samlaor s Series -New Sealeded -Jawas

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO stjärnornas krig 75098 –Anfall mot varmh 75098 –65533; C NEU OVP –MISSB

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO stjärnornas krig 75139 slåss on Takodana NEW
Lego Skapare Treehouse Treasures 3 -in -1 Piratfkonstyg 31078 - Nytt i ask
Lego stjärnornas krig 75192 Millennium Falcon 2017 Edition UCS

På tisdagen godkände ministerrådetLego stjärnornas krig 7657 AT -ST Episod IV - VI Ep 4 5 6 kejserlig Pilot MinifigLEGO stjärnornas krig 8038 Slaget om EndorLego stjärnornas krig ADMIRAL PIETT Minifigur NY från 10221 UCS SUPER stjärna DETROYER den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO stjärnornas krig AT promänader 8189, pensionerad RARE NY SEALD
LEGO stjärnornas krig Clone Turbo Tank 8098 =Ny

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO stjärnornas krig död stjärna 10188 - Ny, pensionerad uppsättning anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LEGO Skapare, expert på vinterlekstuga