Tank järnvägway träen vänner och Thomas Sir Bil STH Magnets Flat Hatt Topham 4921cpiqo13758-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Tokyo Dx Nihonbashi begränsad Pikachu Fire Extinguiser Plush Pokemon Center med
Tokyo Marui nr.118 Taktisk Bipod (Genuine Pkonsts) 178883

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Tank järnvägway träen vänner och Thomas Sir Bil STH Magnets Flat Hatt Topham 4921cpiqo13758-Ny stil

Thomas och vänner träen järnvägway Tank Sir Topham Hatt Bil Flat Magnets STH

Tjeckiens mästjärnae hkonsts 1 72 de Havilland Vampyr F Mk. 1

STRUKTO 1920 s UPPFYLLDA HÖGA HJUL TRAKTORS BYGGNADE DELAR

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

STUDIO 27 SODIAM DECAL TAMIYA 1 24 RENAULT R5 TURBO 82

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Sturdy 5 Legged Sandgrävare Scouping Dirt Contouröd Plastic Seat Hand kontrolleras
Styrkor av Valor 1 32 U.S. M3 Lee (Tunisien, 1942)

TJY särskildty Tie -Dye samling Beanie bebis Bears

Styrkor från Valor WW2 Tyska Panzer IV AUSF.G Kursk 1943 1 32 1 32 Unimax

Kontakt