MTG Unbegränsad Blessing BGS 9.5 Gem Mint bild magi the Alling WOTC 0743


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
MTH 20 -93768 O CSX Premier 50 'High Cube lådabil

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mupparna väljer serie tre actionfigurer set
MTH 20 -97354 O Revere Sugar PS -2CD Högsided Hopper -bil

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMTH 20-98604 Budweiser Flat w 48' Tjärnväger Excellent C7 VERY RARE Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MTH 30 -1713 -1 NYA HAVE 0 -6 -0 PrödOSOUND 3.0 ROAD NUMMER 2325 RK kejserlig
MTH 30 -20608 -1 CHESSIE GP -20 (WESTERN MARYLAND) PrödOSOUND 3.0 RD

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Neo Rolls Royce Tjugo Park Ward Delivery Van - Weiss - 1928 - 1 43

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
New Hobby japan Persona 5 Niijima Makoto Thief Ver.med Johanna 1 8 Figur F S

Försäkringskassan: Regeringen underskattar MTH 30 -67970 O Lehigh Valley 2 -bil 60 'Streamined sovvagn DinerMTH 30 -76687 O Christmas Flat bil med 40 65533;6553333; Släpvagn LN lådavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NFL Minnesota Vikings spelamakers Series 1 Adrian Peterson Action Figur
MTH 30 -90407 Barn röd med grön Roof NIB (F21)

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
MTH 35 -7005, S -Gage, 6 -Bil P -2 Hopper Biluppsättning - Bessemer & Lake Erie

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MTH 557 O skala Engine Denver Rio Grande Train MT -2122LP
Nuov Fantali Anteriori per leksakota HILUX 2005 -2011 Angel Eyes Neri SV LPTO08EI X
MTH 80 -1121A HO Reading FA -1 AB Diesel Locomotive Prödo -Sound 3.0

På tisdagen godkände ministerrådetMTH 80 -2322 -1 HO ES44AC NORFOLK SÖDRAR MED PrödO SUND 3.0MTH British järnvägways 4 Bilpassagerare Set för NEM Fine skala 22 -6050MTH GRACE VALLEY FODERAD OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV DRYCKOR ÖVERFÖRING AV VAREHÅLLET NYTT BYGGNAD den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
MTH JÄRNVÄGSTÅG PCC Electric Street bil Prödo -sound 2510 Ny
MTH NYC MADISON 2 bil PASS NY OB 20 -4126...

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMTH Premiärminister 60 'Flat bil med CATERPILLAR 335F L Excavator med blad anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Ny förseglad 2000 spelaing Mantis Speed Racer Xleretors Race Set