GW EPIC slåssFLEET GOTIC SPANS MARINE DROP FkonstYG.orange 828


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
H0 LS modellllerlerler 49125 CIWL Schlawagen SNCF KKK Neuwertig OVP 6493

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
GW Lotr Moria slåss vid Khazad -Dum låda NM
H0 Preiser 13257 Stabsmusikkoprs.BW.Repubblica Federale di Germania.

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenH0 Roco 43411 Elektrook DB BR 151 118 -9 OVP Neuwertig 1805 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt H0 Roco 67875 DSS Diesellok DB BR 290 189 -0 Nicht OVP 88884
H0 Trix 22595 BR 52 OBB digital

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
GW Warhammer 40K spel Work Scener Terrain Wizard s torn dödknell Watch Sällsynt

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
GW Warhammer Aos Chaos Daemones Daemonetes från Slaanesh Metal med kommando

Försäkringskassan: Regeringen underskattar H14 Piko 96333 E -Lok ET22 - 271 PKP Ep VH5110 Executive Desktop Boeing 367 -80 1 100 skala modellllerler Airplanvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
GW Warhammer fantasi Bretonnian Army Trebuchet Catapult NY lådaad - Fast Post
HA3841 F -16A stridande Falcon 1 72 Mall RJAF

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Haarken världclaimer - spelverkstad - Målad

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. HABA Mina allra första spel - Hanna Honeybeae Två samarbetsvilliga färgspel för
GW009 Tyska Trench Mortar Team - Wurttemberg Co. 307 av First Legion
hachette busses of the värld 1 43 skala Citroen T45 - France, 1934 HB01 USA

På tisdagen godkände ministerrådetHAG 160 E -LOK Re 4 4 GR 65533;65533; N der SBB LK234HAG 281 LOKAOMOTIVE ELEKTRIQUE Re 4 4 460 008 -6 SBB CFF FFS LA GRUYEREHAG LOCO SUISSE du BLS AE 8 8.BO.Echelle H0Meddelande.Bon {65533;65533;tat. den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Hajar - Ytbärgare Poster Premium Format Rörelsestaty - Factory Entertainmänt fri
Halex Croquet -4 -spelaer Classic.Fri sjöfkonst

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHallå, Kongröneringar - transformering robotar Kongrönibla Bil Action Leksaker Figur u VA anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

GWB -15B –2 Duva -hanterare –Första världskriget –John Jenkins