konstruktion Kit 046 Lama Kadett Heller Mod de D'Origin Embalage 100 1 le (sd)65533; 65533; 4921cctxt43007-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
HGUC 1 144 MSZ -006 Zeta Gundam bilen Suit Z Gundam
HGUC 1 144 RX - 0 Unicorn Gundam Förstör Mode begränsad NT - D Pearl Clear Ver.

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

konstruktion Kit 046 Lama Kadett Heller Mod de D'Origin Embalage 100 1 le (sd)65533; 65533; 4921cctxt43007-Ny stil

Heller Kadett Lama 046 Kit de konstruktion Mod 65533; (sd)65533; le 1 100 Embalage D'Origin

HG 1 144 Gundam Base begränsad Unicorn Gundam (Crystal of ljus) Gunpla japan.

HGUC 1 144 Gundam GP02A modellllerler biljapan importeraera

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

HGUC bilene Suit Z Gundam R E JAJAH 1 144 skala Färg-coded pre-pjapan importeraera

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Hi -berättelse 1 43 Honda Purryudo 20.Si 1985 Milano röd från japan
HI -berättelse HS129CW 1 43 MAZDA ROADTER 2015 Crystal vit Pearl Mica

HG 1 144 MS -06S Char s Zaku II (Kidou -senshi GUNDAM The Origin)

Hi berättelse Mini Coche HS2401GY 1 24 Mazda Roadster RF 2016 Premium Met FRALL5533; ” Blixten 5533;lico Jap 65533;n

Kontakt