LEGO City 60216 Downtonw Fire Brigade NEW


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lego -arkitektur Venedig 21026 Ny

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Lego IDEAS Institute scientists 21110japan importeraera
Lego Avatar Air Temple New SEALD (400 PIECES)

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO läderlappen 7888 Tumbler Jokerns glass, komplett läsning Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO läderlappen Movie - 70907 läderlappen Movie Killer Croc Tail -Gator
Lego läderlappen Movie Series förseglad låda Case of 60 Minifigurer 71017

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lejon Wall Gw.Tiangong -1 Kina •S Space Lab Modul 1 48 G.W.H

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Liliput H0 230143 {65533;C Set 3 Waggons Trichter f rough 65533;65533r;r Kies {roach 5533; C Obb Ep.IV

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego läderlappen Set 7888 Tumbler Jokerns glass, ny, förseglad, finLEGO BATTMAN MOVIE The Batvinge 70916 (1053 PCS) New Sealeded fri America shippingvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 6 -37155 O CAB -1L Fjärrkontroll
LEGO Bionicle 8981 Tarix Glatorian NY SEALD

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO Bionicle Mistika 8688 8689 8690 8694 8695 8696 KOMPLETE SET w Cans 1 new

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lego Bionicle Visorak Lot Alla 6 Set 8742 8743 8744 8745 8746 8747 NY försluten
Locomotive E -Lok Ae 3 -6 I {65533;65533; p III -IV SBB -N 1 160 -PIKO 94001
Lego BOST Kreativt verktygslåda - 17101 - Fullständig

På tisdagen godkände ministerrådetLego Castle 10223 kungariken Joust NISB -fabriken förseglade skepp försäkradeLego Christmas Holiday Train 10254, Winter Village Station 10259LEGO City 10219 Maersk bilgo Train Brand New Seaed in låda Pensionerad den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego City 60130 Fängelseön Brand NY i förseglad ask.
LEGO City 6050 –Tågstationen

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego City 7939 bilgo Train, 6050 Tågstationen båda förseglade anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lot av 3 Power Rangers Zeo Megazord Deluxe och 2 röd slåsszord Ex arbetar 1996