40mm Horder WDS målade Minions Gun Boar d58


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
48 bil CASE Tara leksaker Holds heta hjul, Nasbil, Match låda och andra Die -Cast bils

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
40mm Horder WDS målade Trollblood Dhunian Knot i73
48609 Delaware och Hudson täckte Hoppers nya in låda

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredaren48N6E OF 5P85S TEL S -300PMU SA -10 GRUMPLE trumpetare Kit TR 01038 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt 49CM Etiopien bilgo BOEING 777F Passagerarplan plan hkonsts flygagagplan modelllllerlerl
4D -012 -009 Dapol OO Cl 22 D6322 SYP Disc Huvudkod (löstagbara skärmar) Weatherd

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
40X -1000X Magnifik sladdlös Allmetal Optisk glaslins sladdlös lysdiod III

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
40X -1000X Student Monocular LED Compound Microskop 25 Berödd Bildbok

Försäkringskassan: Regeringen underskattar 4D CitYSCAPE Historia över tid City Series Osaka japan 1290pcs 3D PUZLE NY4e Sky Hawk Fighter 1 32 Plastic modelllllerler Kit TRUMPNETERvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
41.331.02 Freudenreich FR lådabil set klass Gms - K3 SWISS SBB
4Ground 28mm värld at War Parish Church (pre -painted) låda MINT

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
4GRUND - Miller s stall - 28mm - 28S -DMH -114

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 4pc Aurora AFX Magnatractions Slot Bil Lot Orig Race Set låda Chevelle Javelin A
42 Täckta lådor, Otroligt 2 Mystery Mini Blind låda Factory, förseglade Jakks
4årgång Soriano keramik Revolutionary War Figurine - 2nd Maryland infantry 1777

På tisdagen godkände ministerrådet4x Emax Bullet BLHeli -S 12A Mini DSvarm ESC för 2 -4S Brushless FPV4x Leovold, sändebudet av Trest 4 - Ultimate Masters - UMA - MTG NM M Herregud 4X Tendrils of Agony - FNM Foil NM MINT MTG Promo magi the Alling bilds den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
5 Fallskärmar för järnvägsskala H0 B -274 B -145 B -142 120130 120139 Ovp
5 Minute Chase, spelbord, Ny av MS Edizioni, Italiano

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen5 Varje NEW Factory Sealed Smkonst Cycle Activities per 1 1 memo med Angel.racerx anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

42549 Roco {65533;gry 65533; change brids crois 65533;65533; es double anglais D10 L.345mm avec bollast