Of Kaos Warhammer Citadel War Dogs BNIB Boyz Wolf Hobtroll s Khan Oglah 4921ccwkn5737-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Convoca gli anda - MTG Commander 2015 (IT) Penna Fant 65533;65533; sia
Cookie Hasbro Inkluderad sjöfkonst

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Of Kaos Warhammer Citadel War Dogs BNIB Boyz Wolf Hobtroll s Khan Oglah 4921ccwkn5737-Ny stil

Citadel   Warhammer Kaos Dogs Of War Oglah Khan s Hobtroll Wolf Boyz BNIB

Collezione ATLAS UFO ROBOT guldRAKE guldORAK TELEGUIDE - COSMEC - TOEI RAI 1979

COOmodellllerEL SE013 Series of Empiers Gothic Knight Set 1 6 skala modellllerler Deluxe Ver.

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Copag Plastic bilds läder Case Set EPOC Bridge Jumbo.Inkluderad sjöfkonst

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Cord 812 cabriolet 1937 Road & tra 1 18 AMM014 Colons modellllerl 4 -bitars uppsättning med patologi
COREL SM55 BARCA modellllerlerlo RANGER Imbarcazione Nave Cutter americano scala 1 50
Corgi 1 36 skala CC99195 - Aston Mkonstin DB5 & DBS Bond Casino Royal - Metal

Com, bollonger och ringar

Corgi 1 50.Kod 3.MAN 6x2.CAB.Och.RÖRLIG FLÖDOR I N SMITH

Kontakt