LEGO Exclusives and Treasures Tower Bridge (10214)


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO Girl Storage Head, gul.

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO Exklusiv Jurassic värld 75936 XXL Dinosaurier 3120 Teile
LEGO HARRY krukmakare 4701 4702 NY SEALD SORTING HAT SLUTUTMANING

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego Harry krukmakare 4751 Harry och Marauder's Maft NEUF 1 \95533;65533;65533; Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO Harry krukmakare 75954 Hogwkonsts Stor sal MISSB
LEGO Harry krukmakare Förbjuden korridor 100% Fullständig w Manual & Minifigs

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO -expert Mini Cooper (10242) -BNIB

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lego Factory byggnad Your Way Airport New Sealed HTF

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego Harry krukmakare Hogwkonsts Castle (4842) 100% Fullständig, Pristine, statister, ingen rutaLEGO Harry krukmakare Hogwkonsts Express Train leksak - 75955 NY FRAMTIDEN UK U SELLERvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO Ferrari F430 Challenge
Lego Harry krukmakare Mega Lot av tre (75954, 759, 75953) Förseglat AFA rödo

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego Harry krukmakare Set 4737 -1 Quidditch Match 100% Fullständig instruktionsbok

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO Hero Factory 6283 Volttix
LEGO Forma Ink Koi hud 8003 BNIB OÖPPEN
LEGO Hobbit Den GOBLIN KING slåss (Ny) förseglade MIB mint 841

På tisdagen godkände ministerrådetLego Hub Birds Exclusive Set 4002014LEGO IDEAS 21311 VOLTRON FÖRSVARE FRÅN UNIVERSE NIBLEGO IdEAS Wall -E (21303) Splitter New Factory förseglad den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego Idéer för gammal fiskebutik 2017 (21310) -Nya och förseglade
Lego Indiana Jones 7627 Temple of the Crystal Skull NEW

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO JokerLand 76035 Set Teen -Titans stjärnafire Beast -Boy Poison -Ivy läderlappen NY anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LEGO vänner - Le Cupcake Caf é Drough 65533; d'Olivia - 41366 - Jeu de konstruktion