Panasonic Day Mousture Nano vårdansikte & hår EH -SN10 -PN


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Par av WABASH 34 'AAR Hopper bils, MTH Premier 20 -97165, O skala ny förseglad

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
PANAVIA TORNADO modellllerL LUFTFkonstYG 1 100 skala 2006 RAF ROYAL AIR GR.4 K8
Para H0 Coche Slot tävlings Maqueta de Tren Nasbil con Tyco de Motor en Klarsicht

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenParadbil plus 126 Peugeot 406 Polis Geneve 1 43 Ny i låda lådaed Mint Sällsynt Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Parafolie 7.5 kite - tie Dye
Paragon 1 18 skala PA -88022 AMG GT3 Akka ASP Spa 2017

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Panda Hobby 1 35 PLA ZBD -04A IFV

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Panda Hobby PH16001 1 16 Pzpfw 38 (T) AuSF.E F -modellllerl

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Paragon modellllerleros 1 18 2012 BMW M5 F10M LHD Sedan modellllerlero Fundido San Marino blåParagrafix 160 1 128 Seaview 8 -window Submarine Moebuss TV Versionvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Panda modellllerler Skyvinges 1 400 TianJin Airlines flygbusss A30 -200 B -8659 (SKY -PM -051)
Paragrafix PGX161 128 hkonsts Deep Sea Lab modellllerler Kit & stå for flygagaing Sub

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
PARALLAX 28832 BOE - BOT Robot Kit USB - version

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. PARFOM TV Anime spel PERSONA 3 4 Arena actionfigur från japan Aigis Labrys
Pandemisk Juego de Mesa - Legacy - Temporada 2 - gul Edici 65533;rough65533n;
Parkeringarstället för liten buss TAYO spela Set Garage Center ICONIX - Express Shipng

På tisdagen godkände ministerrådetPkonsti 11 figurer Prödator Conan Alien Alien Ghost in the Shell - New in lådaPkonsti för årgång - och tärningskast -bilarPkonstizan Historisk M Brittisk Grenadier Gaming the Wars for America 17 HC VG den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Passerelle typ m remh 65533; (blaz5533;talrique -N 1 160 -FALLER 222575)
Pathfinder - Campaign - Distants världs

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPathfinder (bästIIRE 2) TB NEUF JdR Jeu de roll Paizo BBE anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Pandemiska arvet 2 svkonst, Deutsch, Spiel, Z -Man Asmodee