LAHMIAN (citadell) (C637) FEMALE WARHAMMER METAL COUNTS monterad)VAMPIRE och - (fot 4921cydft81000-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
[Maskerad Rider Drive] CONVERGE KAmän RIDER PB08 Driver Saga ultra MaSusumu Chaser
[Ny] inte öppnade heta leksaker Harley Quinn DX Edition

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

LAHMIAN (citadell) (C637) FEMALE WARHAMMER METAL COUNTS monterad)VAMPIRE och - (fot 4921cydft81000-Ny stil

(C637) WARHAMMER (citadell) LAHMIAN FEMALE (fot - och monterad)VAMPIRE COUNTS METAL

MG 1 100 XXXG -01W vinge Gundam Ver.Ka (bilen Suit Gundam W)

[SOL modelllllerlerl] mm151, 1 8 GERMAN FALLSHIMJAGER WW II ARDSENNES, hkonstsfigur

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

_AMM111 - bilvärld Shelby GT -500 2 - 1967 - Hemi 50th - blå - 1 18

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

_AntiqueTin leksakMarusan Hayashi Comet Train japan Friction Drive samlaors New Tau Empire KV128 Stormsug slåsssuit Warhammer 40k Unassembled
_F038-22 - Frontikonst Koenigsegg ONE 1 - Matt blå - 1 43
{AMT823} AMT Air Fix Type Plastic Kit 1969 Chevelle SS Kongrönible 1 25 skala

NY Valiant Charger Big Tank E49 R T 1 32 begränsad Edition tärningskast - Lime grön

”Couronnemänt Autguldute Ride Motoris Motoris 65533;65533;” 65533;” 65533;; kele Oo 1 76 non Peint Mod 65533;65533les;

Kontakt