Legenden om Zagore Electronic fantasi slåss spel arbetssätt Order Family Fun


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO (LEGO) teknik Extremt äventyrsfkonstyg 42069

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Legenden om Zelda Majora s Mask Deku Link Epoch Figur
LEGO 10129 stjärna VAROR SNOWSPEEDER UCS RARE ÅTERSTÄLLD INKOMPLETTA låda

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO 10197 Skaparens brandkår Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego 10218 Skapare Pet Shop Modular (NY) [Retirerad uppsättning]
LEGO 10227 - stjärnornas krig B -vinge stjärnafighter - Factory Seaed Pensioned (NIB)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Legends Sword of the ages NM M

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Legio Custodes Cguldnus Grav -bärare av Imperium målad åtgärdWarhammer 40K

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego 10235 Winter Village MarketLEGO 10243 Skapare Parisian Restaurang 10243 BNIB världWIDE FARPINGvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Legion of Everbljus Army fördärvad Nyss temapkonsti horder
LEGO 10253 Big Ben

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego 10261 Roller Coaster Svårt att hitta 4124 Bitar Brand Ny i rutan

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO 10266 Skapare NASA Apollo 11 LUNAR LANDER 1087 enheter, nya
Legitint Great Eastern 85444 drake boll Super Slaget mot gudarna SD Buu PVC Keychain
LEGO 16 MINISTGURES SERIE 4 {COLECCI FRAMTID 65533;65533; N KOMPLETA 8804 {URSPRUNGSMINIMIGURAS}

På tisdagen godkände ministerrådetLego 21010 Arkitektur Robie House Frank Lloyd Wright.Skadad rutaLEGO 21135 Minecraft The Craftlåda 2.0 - New & Searled ‐Minor låda DamageLego 2183 Hero Factory Stringer 3.0, Brand Ny och förseglad den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego 33003 Detaljhandel begränsad Edition Set FRI UK P &P
Lego 4002018 Anställd 2018 Julgåva Super SällsyntLådan är i gott skick.

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO 41130 41126 41321 Vänner Amusemänt Park Riding Club Snow Resort Off -Roader anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Legler - Multi -Storey bil Park, Färgad - 1510