LEGO 21104 NASA MARS VETENSKAP LABORATORIERY KURITET ROVER Pensionerad NISB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO 505256 Avengers Infinity War Minifigure begränsad Edition Factory Sealead NY

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO 21114 Minecraft Farm Set
LEGO 6004 Staden MINNE SEMIDRRILL CRANE ORE TÅG 6 -12 NY FAKTORN SEBLERAD

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLego 60161 –Jungle Research Station Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO 6025103 Stjärnornas krig A -flygagagare 75003
LEGO 6060929 Ninjago 70725 Nindroid Mech drake leksak

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
LEGO 21306 Pensionerade BEATLERNA gul SUBMARIN SET 553PCS W MINIG förseglade

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LEGO 21310 IDEAS Old FISKERI ÅTERBETALD SET FRI FkonstYG

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego 6098 Kung Leo s Castle Set - lådaed komplett Herregud FRI UK POSTEGEHerregud Herregud Herregud LEGO 6136486 Vänner 41130 Amusemänt Park Roller Coaster byggnad Kit (1124vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO 2142 Hero Factory Breez 2.0
Lego 62622 Pirates Islanders Kung Kahuka s tron 141pcs Ny MISP förseglad 1994

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego 6542 Classic Town LAUNCH och LOAD SEARPORT Harbor w Instructions

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO 70163 - Ultra Agents - Toxikita s Toxic Meltdown - NY
LEGO 31078 Skapare Treahouse Treasures spelastat, 3 i 1 -modellllerl, leksak Ship och Cave,
Lego 70627 drake's Forge Ninjago Dubbel Huvudad röd blå Fusion drake Nya Kai

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO 70810 MetalBeard's Sea Cow (2741 pcs) 100% Komplett 3 Extra Gun bilrigageLego 70917 BATTMAN bilen BRAN NY I SEALD lådaLego 71009 Minifigurer The Simpson Series 2 Full Case Mycket 60 -nytt den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO 71022 CMF Harry krukmakare och Fantastic Beasts komplett uppsättning 22 Minifigurer
LEGO 7264 kejserlig Inspection stjärnornas krig från japan (3250)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego 75055 2014 stjärnornas krig kejserlig stjärna Destroyer byggnad Set anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lego 3185 - Vänner - Hjärtsjö Riding Camp - pensionerad - NISB