-baser Nozomi N70A Gage N KATO 4 10 Tåg Järnvägsmodellllerl -1174 Set Bil 4921cqcej7982-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Kinetisk Kine48054 Mirage IIID DS 1 48
KING - OCH LAND ROMAN EMPUIRE RF002 (S) ROMAN FORT REAR GATE SECTION SANDSTONE MIB

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

-baser Nozomi N70A Gage N KATO 4 10 Tåg Järnvägsmodellllerl -1174 Set Bil 4921cqcej7982-Ny stil

KATO N Gage N70A Nozomi -baser 4 Bil Set 10 -1174 Järnvägsmodellllerl Tåg

Kibri 10388 {65533;65533;kele H0, GOTTWALD Grue frame fram5533;\\3533; lescopique \\35;neuf -balsamage d'origin \

King & Land D -dagen WWWII DD018 Signals Facksektionen DD18 Pensionerad

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

King and Country - GRBP2 - 10 e Ghurka Rifles Pipes and trummor - Glassy Pensionerad

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

King and Country FW014 Tysk stående bötfällare pensionerad Kibri 13018 {65533;65533; kele H0, Gottwald Ak 850 Neuf Embalage D'Origine \
King and Country Sd.Kfz 222 pansarbil (North Africa -Desert) AK092
King konsts 1 1 MPS001 Iron Man 2 Energy Plats låda och reaktor för filmaccessoar

Kibri 38510 {65533;65533;; kele H0, Doppelenker Grue Portique Neuf Embalage D'Origine \

King konsts DFS071 47 25 16cm UFO SPAZER av Grandier New Figur SHP

Kontakt