LEGO City Volcano Exploration Base (602124) Excavator, Drill, Crane - NY SEALD


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lego Christmas begränsad Edition Set 3300014

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO LEGO Mini Figur Series 7 Top tennisspelare Minifig Series7 [831 -9]
LEGO City - Tung frakt 60183 Schwerlasttransportör

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO CITY 3677 Tren de Mercanch 65533;sdrog 65533; som bilga röd Power Functions Locomomora Vagones Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO City 60124 Volcano Exploration Base & 60120 Volcano Stkonster SetNy
LEGO City 6022 bilgo Terminal Ny förseglad uppsättning

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Leksakssoldat - Nya Zeeland - Flickor Khaki -brigaden - kejserlig

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lilo Stitch leksak varm Giant Hung Fylld Mjuk docka Pillåg Valentine Gift 35

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO City 6052 godståg från 2014Nytt, öppet, bra villkorLEGO City 7937 Tågstationvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lionel 6 -85151 O Canadian National Tank Train bil vit
LEGO City Arctic Helicrane 6034 byggnad leksak (avbruten av tillverkare)

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
LEGO City bilgo Train - 60198

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Lego City Crooks' Hideout Set
Lokomotiv BR18 3R -HO -1 87 -MARKLIN 3082 DEP40 -155
LEGO City Fire Station Set

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO City Jungle Air Drop Helikopter 60162 Helt ny försegladLEGO City Passagerkonstransport ENDAST - Lego Train 60197 - NY, förseglad, AuthenticLEGO City ru 60008 u Museum Break -in u 563 pcs pzs brainst u Brand Ny förseglad Set den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Lego City Town 6052 bilGO TÅG, Fordrift Draiver Farmer Vagn Locomotive NISB
LEGO Classic Creative Fun Set

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO CREAATOR Vinterbyns brandstation (TOP HOLIDAY CHRISTMAS leksak) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lot fantasi Loose Mini Giant NM