LityPad Seable Electronics Kit


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LOBSTER JOHNSON HELLBOY SIDESHUR Full Storlek STATUE begränsad utgåva av 080 500

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Liv Real flickor Real liv Hayden Outdoor Mode Doll
LOCKSMkonst Kollektivbil, LS480C, gul Modena

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLOCKSMkonst LS1808D –Ferrari 512 S 24 Heures Daytona 1970 N FRAMTID5533;65533; 30 18 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LOCKSMkonst LS334C LAMBORGHINI DIABLO VT ROADSTER gul METAL 1.43
LOCKSMkonst LS480SE FERRARI PORTOFINO DOS NU ROOF röd CORSA 1 43 DIE CAST modellllerL

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Live Signed Ultra Hero 500 Sju

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LIVET SOM PrödO 2000 HO skala E8 9 ATLANTISK KOAST LINE

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LOCKSMkonst LSLM046 FERRARI TR61 N.17 DNF LM 1961 R. RODRIGUEZ -RODRIGUEZ 1 43Loco Diesel BB60000 FRET SNCF 460054 digital son -HO -1 87 -PIKO 96480vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Living Dead Dolls Civil Revide Series Ldd Mezco Doll
Locomotive 1223 NS Ep III digital son -HO 1 87 -ROCO 73833

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Locomotive Ae 3 6 II 10412 Ep II -III SBB digital son 3R -HO 1 87 - ROCO 78293

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Locomotive BB26227 Multiservice {65533;gry 6553333; p V SNCF digital son 3R -HO -1 87 -ROCO 79860
Livsliknande HO JF028 F.E.C. BL -2 lok w DCC ADDR 603 & och ljudmanual.
Locomotive BR 146.0 Euro Express {65533;gry 65533; p VI Digitale son -HO -1 87 -MARKLIN 36626

På tisdagen godkände ministerrådetLocomotive BR001 133 -8 DB DB Ep IV digital son 3R -HO 1 87 -ROCO 7899Locomotive CC72083 Sncf Digitale sonoris products 65533;65533;e epV -N -1 160 -ARNOLD HN2385SLocomotive E170 01 järnväg Grinder Ep III Digital -N -1 160 -FLEISCHMANN 796884 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Locomotive Ho Roco 43575.3 BB 64000
Locomotive Rh 2800 {65533;65533; p IV SNCB digital 3R -HO 1 87 -PIKO 96563

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLocomotive vapeur 99 5015 DR {65533;rough 6553333p III digital son train de jardin -G -1 22.5 -LGB 207 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Livsliknande Prödo 2000 Series S1 HO 23720 B &O