HO Variety Store byggnad Kit NIB Bachmann Item BAC -88004


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Hobby Boss 1 35 U.S. M3A1 vit Scout bil Early

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
HO Walthers 920 -13065 63 'Budd RPO bil, New York Central (NYC) NIB
Hobby Boss 1 350 USS Hawaii CB -3 Plastic modellllerler Kit 86515 HBO86515

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHobby Boss 1 48 Dassault Rafale M Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hobby Boss 1 48 Kit Mod Mod 65533;65533; lisme 8157Yakovlev Yak -28P R R 65533;
Hobby Boss 1 48 Tornado IDS 80353

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
HO Walthers Prödo 920 -14005 85 'Budd' Dravinge Room 29 Seat Lounge NYC NIB

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
HO WATHERS 2 PK, 60'AMTRAK FASE 3 MED U.S. MAL EMBLEM MATERIAL HANTEringarbilS

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Hobby Boss 1 700 skala USS Iwo Jima LHD -7 modellllerler Kit - New - KitHobby Boss 83408 slåss båt USS Jima Amphibious Assault Ship Kit modellllerler 700vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
HO Westside modellllerler, SP T -31 4 -6 -0, som används i fält
Hobby Boss 87246 Kit Mod Mod Drough 65533; le En Plastique Rafale C

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Hobby Boss Sovjet MBV -2 Armed Train Late F -34 Gun Locomotive 1 72 Kit 85514

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Hobby Giapone PM4338SBS Mark 43 1 43 Nissan Lepard Altima 1986 F31 Sport Ruota
Hobao DC1 Tjärnväg Crawler Rtr Målad blå HB - DC1E -CB60BU
Hobby japan 1 18 Honda S660 Oändlig Ra Frame röd

På tisdagen godkände ministerrådetHobby japan MARK43 1 43 Honda Quinto Integra (AV) Gsi Victoria rödHobby Japps FRAMSTÄLLNING SJUKHUS; ”65533;n Mini Coche HJ1811GR 1 18 Nissan Figaro Emerald Acabado Producto ”Hobby Master 1 48 skala flygagagplan HA8902 –Grumman F4F Wildcat den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Hobby Master 1 72 F -35C ljusning II VFA -101 Grim Reapers HA6201 CAG Bird
Hobby Master 1 48 Tilly small general-purpose fordons Kyanberyi japan importeraera

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHobby Master 1 48 tyska Messerschmitt Bf 109E -3 Fighter, H. Marseile, 35;HA8706 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Hobber 2984 -1 S GAUGE ELECTRIC LOOMOTIVE BR193 Vectron SBB Last med