Lego -7910 -Speed Champions -Porsche Spyder -NISB -pensionerad produkt


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Lego läderlappen Movie Arkham Asylum 2016 (70912)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
LEGO 7917 Jurassic värld Raptor Rampage Brand Ny Factory förseglad
LEGO läderlappen Movie The Ultimate Batbilene (70917) New in låda förseglad, pensionerad

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO läderlappen The Dynamic Duo Funhouse Escape (6857) Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt LEGO BATTMAN RÖR 70917 Den ultimata battbilenen förseglad
LEGO Bionicle 8916 Takadox

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lego 80101 Chainese Newyear S Eve Diner

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
LEGO 80101 kinesiska nyårsafton middag kinesisk festival särskild Edition Ny

Försäkringskassan: Regeringen underskattar LEGO BIONICLE Lot HUGE 9.9 LBS Blandade delar Vapenmasker Tidigt 2000s Technic 586LEGO Bionicle Toa Hordika Nujuvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LEGO 80102 Kinesiskt nyårsdans 2019 Asia Exklusiv eldo
Lego boost Bygg - kod - Spela 17101 Kreativt verktygslåda 847 Delar

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego -byggleksak Vilda västern 6769 Fort Legorödo

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO CASTLE KINGDOM SET CHESS 853373 NY UTFÖRDA
LEGO 8098 stjärnornas krig - Clone Turbo Tank - REIröd 2010 NY SEALD LQK
LEGO CITY - 6052 - LE TÅG DE MARCHANDISES bilGO TBIL - NY

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO CITY 3677 Tren de Mercanch 65533;sdrog 65533; som bilga röd Power Functions Locomomora VagonesLego City 60166 L'HELIKOPTERE DE SECOURSLego City 6051 Höghastighetståg för passagerkonstrafik – År –Brand ny den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO City 7993 Service Station
LEGO City Barbecue Fire 4 år och upp 64pcs 60212 NY japan

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLego City samling set Public Transport BRAND NY Öppnades aldrig anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

LEGO 8189 stjärnornas krig AT -AT promänader begränsad Edition Sällsynta samlaors NY 815 Pcs