MTH 10 -3008 Tin Reefer bil TINPLATE TRADITIONES vit och brun Mint in låda


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
MTH HO 1 87 KANADIAN PACIFIK ES44AC RD DCC och SUND UTRUSTNING 80 -2325 -1 NIB

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Mycket 95 McDonalds lycklig Meal lådaes läderlappen och Misc NY
MTH HO Union Pacific GP38 -2 Diesel w DCC och PS -3 Ljudavkodare 85 -2038 -1

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenMTH -Mike s tåg Södra 60 'Flat bil, CAT 163H kvalitetr Load -NOS -HO skala Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt MTH NORFOLK SYDHERN 20 -20479 -C GONDOLA bil MED SWITCH LOAD
MTH O skala 6 -Bil 50 P -1 låda bil w Youngstown Door Denver Rio Grande

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Nescafé guld Blend Barista Hello Kitty modellllerlkaffe från japan

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
NEW Lego Town Airport 2532 flygagagplan and Ground Crew Sealead Ships värld Wide

Försäkringskassan: Regeringen underskattar MTH Premier 20 -94128 Coors ljus Beer 60 'Reefer bil NIB O GageMTH järnväg King 1 48 O skala Cateppilar Steel Caboose Train modellllerlervhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Nicol Bolas Legends HELT PLD Sällsynta Äldre drake MTG bilD (ID) ABUspel
MTH järnväg King Pacific PCC Electric Street bil med Prödo Sound 30 -251 -1

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
MTH järnvägKing Amtrak Surfliner F59PHI Non -Pow Dummy Dieselmotor O -Gauge

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. MTH S -profil som verkar Gabe Lamplättare Accessory 35 -9006
NV476503 - PEUGEOT 605 1998 vit 1 43 modellllerLINO modellllerLO bilDO
MTH Tåg Union Pacific GP38 -2 Dieselmotor DCC Ready HO skala 85 -2038 -0

På tisdagen godkände ministerrådetMTH TjärnvägER SUNKIST () FLAT bil W (2) 20 'TjärnvägERSMTL Mikrödåg 25140 Korint och Counce CCR 6402Mu eco Bebe Interactivo 12 Funciones 2 Accessgulds 3 Niveles Aprendizje Juguete den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Mugen Musou Gloken Kendama Wine röd Iwata Mokko tillverkad i japan Pojkar och flickor
MULTIbil bussch BU 42221 bussch

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMultiplex Hitec Rc Roxxy Bl Brushless OutRunner 3548 06 314779 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

NY Kamän Maskerad ryttare GC12 Deep Spector Action Figur F S B1