Mycket Rare EL GRECO DOLL PAGOTOULA NY I SEALD låda Herregud


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
N Gage Fordon Set 500 Shinkansen Nozomi Hematopees (2 bilar)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
NARUTO FARPUDEN - Hashirama Senju HQS 1 8 hkonsts Staty Tsume
N gauge 4349-1 Moha 80 300 (M)japan importeraera

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenN ­Hobbyttrain H3020 E -Lok Re4 4 II SBB 1.Serie, gr 65533;65533; n, Ep.III IV Schnitstelle Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt N Kato 1762211 SANTA FE Warbonnet EMD F7B Locomotive fri Ship NIB
N lastprofil EF58 testbeläggningsmaskin 4 -Bil Set N lastprofil 40 e årsjubilprodukter JP

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
New Mini Champs 1 43 skala Williams Renault FW 18 J. Bill Junib 1996 japan

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
NIP JOHNY VITE ljusING WL 65 NOVA ZNGERS 1250 LE CHROME X -RARE VHTF 1 64

Försäkringskassan: Regeringen underskattar N Rivarossi Tungvights Empire Buildider 6 bil Set (Pullman grön) (580005)N skala 0440 Arnold 40 -årsjubileum för godstransport Bil I träen Case RAREvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Norev Renault 4L F 4 Fourgonnette EUF GDF 1965 blå i 1 18 skala.Nytt frisläppande
N skala Bachmann BALTIMORE och OHIO (B &O) BALDWIN 4 -6 -0 DCC Locomotive New 51461

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
N skala C62 -2 Umekouji Institutionellt distrikt 1972 Specifikationer

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. N skala Kato 106 -4652 Bethgon Prödein Gondola, SBTX Biluppsättning
Ny kung Zaurus Tabla mjuk Vinyl Poppy F S
N skala modellllerler järnvägroads & Tåg , Passagerarbilar (brödd mellan räls är 9 mm)

På tisdagen godkände ministerrådetN skala UNION PACIFIc GE DASH 8 -40C DCC Compatible Bachmann Spectrum Loco 85053N skala - KATO 176 -5318 -DCC UNION PACIFIC EMD E9A Loco DCC EquiptedN skala C -3302 30f container U 46A -typfotarbete den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
N skala National järnvägway Keny 28 Metropolitan Area Färg 2 Fält Set A0019
N SKALE BACHMANN LOCO GP7 DIESL D &RGW DCC UTRUSTNING NY

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenN SKALL ATLAS B23 -7 LOKAOMOTIVE UNIONENS PACIFIK NY anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

MTG Unbegränsad Basalt Monolith BGS 9.5 Gem Mint bild magi Amricons 7867