Banpresto drake boll Z Chozousyu Goku Gud Ny film


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bandai Pg 1 60 Ms -06s Zaku II Char s su Misura Kit modellllerlerlo bilen Suit Gundam

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
bilAR 56151 43 MAYBACH 57 SWB 2003 COTE DAZUR blå MIDDLE COTE DAZUR blå BR
Bandai PG 1 60 RX -0 Unicorn Gundam 03 Fenex Plastic modellllerler Kit

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBANDAI PG 1 60 RX -178 GUNDAM Mk -II A.E.U.G modellllerlerl Gundam Kit Z Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BANDAI PG 1 60 TRANS -AM RAISER Plastic modellllerler kit Gundam 00 NY 2017 från japan
Bandai PG 723617 GUNDAM MS -06F ZAKU II 1 60 skalenlig kit

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann 31 -679 Typ AL5 Electric E3095 BR Electric Small gul Panel OO

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bachmann Trains H O Thomas Tank Engine – Driftande Windmill 45241

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bandai Plastic modellllerler HG 1 144 RX -78 -2 Gundam Ver G30th ANA Ursprunglig färgmodellllerlBandai Polystone samling Vol.8 Scen M -8 Godzilla, Minya och Atragonvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BANDAI pansarflickor projekt MS Girl VINGAR GUNDAM ZERO EW Action Figur F S
Bandai Power Rangers Dino Force DX Modig Gigant Bragioh King Figures hobbies

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bandai Power Rangers Kyuranger Dx Gigant Ho -Oh & Klinge & Shield och Kyutama Set

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. BANDAI POWER RANGERS Sentai Kyoryuger Jyudenryu bunpachy
Bandai HUGtto Precure Mirai armband från japan
Bandai Premium HG 1 144 RGM -89J Jegan Normal typ F91

På tisdagen godkände ministerrådetBandai Premium RE 100 MSN -03 Quess Air Jagd DogaBANDAI RE 100 1 100 AMX -107 BAWOO massproduktion modellllerlerl Kit Gundam ZZ NEWBANDAI RE 1 100 AMX -107R Rebawo modellllerlkit NY japan F S den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bandai RG 1 144 \ livräddare;RG -015 GN -001 Gundam Exia
BANDAI RG 1 144 GAT -X105 STRIKE GUNDAM Deaktiv modellllerler Kit NEW Gundam SEED

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBANDAI RG 1 144 Gundambas begränsad vinge Gundam Zero Cust EW [Klar färg] F S anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BANDAI MG 1 100 XM -X2 CROSBONE GUNDAM X2 Ver Ka Plastic modellllerler NY Gundam Kit