Lego creeator 10220 VOLKSWAGEN T1 CAMPER VAN.Ny.Förseglad ask.Svårt att hitta


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LEGO City 6051 Höghastighetstågset för passagerare – Leksaker för roliga barn

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Lego Magazin 5 FEVE 2 2016, 5 Top Themän Kkonste LE 5 guldENER NINJA, OVP.
LEGO City 7245 Transport av fångar

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenLEGO City Airport 3182 Airplan Legos New in öppna låda Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Lego City Arctic Arctic Bas Camp (6036) NIB 2014 Set
LEGO City bilgo Train (6052) -Skadad ruta

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Lenz 45025 o R10 Curve Pista 11.25 Gradi 1649.39mm Raggio Mint Inscatolato Nr

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Lima H0 303500 Eisenbahngesch 65533;rough 6553333; tz Kanone K 5 TarnFärg Leopold DRG, WW II, OVP

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Lego City Crawler Crane setLEGO City Fire Station (60110) NY SEALD RARE DISCONTINUED OOP VHTFvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
LIONEL 7 -12000 NY YORK YANKES BERKSHIRE STEAM SET CW80 FUNKTION
LEGO City höghastighetspassagerkonståg (6051) -Ny och tät

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lego City modellllerler nr 60080 Ny

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. LEGO City Police Prison Island 6 -12 år 754pcs 60130 NY japan
LOKOMOTORA ELECTRICA BR 1141 OBB MARKLIN 3154 ESCALA H0
LEGO City Skördande traktor och transportfordon 358pcs 602223 NY japan

På tisdagen godkände ministerrådetLEGO City Train Station 6050 Förseglat NIB ÅTERHÄRLEGO Classic Large Creative låda 1500 Pcs - 10697Lego creatar 10211, storslagen EMBORIUM, BRAND NY Sätt fast Öppna dörren Herregud den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
LEGO CREATOR FORD MUSTANG EXPERT NY I låda
LEGO DC BATTMAN AV ZUR -EN -konstH MINI FIGURE 2014 SDCC SAN DIEGO COMIC CON AFA 9.0

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenLEGO DC Super Hero flickor - 41232 Super Heroes High School (Ny och förseglad) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Lot Warhammer 40000 40K Armé Space Marines Ork Job Tank Väl målat