Casters [Fate Extra] (1 8 Skeletal Pvc Målat) japan Figur


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
prydlig leksaker FRANKRIKE bilenIER MINITURE KUISIN MODERNE REFE 103 KUISNIERE FYRA

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Chopa Butterflygaga Plastic Industry samling Case Reguljärt 18 Från japan
prydlig leksaker GB 617 Volkswagen Kdf Anti tank Gun VW Canon militär- New låda MIB

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenprydlig leksaker GB nr 30b Rolls Royce Version Sällsynt Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt prydlig leksaker JUNIOR F nr.101 PEUGEOT 404 RARE modellllerL F ÄRG orange -röd skala 1 43
prydlig leksaker MECCANO England original b ROLLS ROYCE SEDAN 1946 grå

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
CORGI leksaker N.341 MINI MARCOS GT850 (1968 70) skala 1 43 MC43154

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
D1548 Executive Series Disspela modellllerler UH -1 Iroquois modellllerlerl Airplan

Försäkringskassan: Regeringen underskattar prydlig leksaker modellllerL nr.128 MERCEDES - BENZ 600 LIMOUSINE VN MIBprydlig leksaker modellllerL nr.982 PULLMER bil TRANSPORTERvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
D'Avenant Archer - Legends, BGS 9.5 QUAD GEM MINT.MTG (pop 1 av 15) högsta
prydlig leksaker No. 186, Mercedes -Benz 220 SE, Superb Mycket nära Mint.

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
prydlig leksaker nr. 173 Nash Rambler Original x 3 vn mint

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. prydlig leksaker Ref 556 AMBULANCE CITROEN ID 19 BREAK
Den vita smutsiga STIG (2) Figur för 1 18 GT -anda Porsche RWB Top Gear RAR
prydlig leksaker SUPERleksaker 514 kille VAN Slumberland SPRING INTERIOR MATERESSES 1 43 Ny

På tisdagen godkände ministerrådetprydlig x, 1950 s Ford Vedette Sedan, OriginalDino Mechard Capture bil ALEN och KRONO Dinosaur Mechard leksaker Koreanska TV ShowDinorux Ljud Frases Deluxe Talking Dozer Triceratops Character Mattel 11 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Dinsey Pixar leksak berättelse 4 Flextreme Bendable Figur Forky leksak
DIORAMA JEEP MANOEUVRE MILITAIR RN6 LA TOUR DU PIN IXO 1 43 LYON CHAMERY

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenDiorama WW2 Brittiska Geherramma SAS på öknen –1 35 –byggt och målat anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

DIGITRAX SCFX -SCFX Superchef Xtra Stkonster Set 5.0 AMPS 652667 -01043 -6