Figma Widowmaker Overwatch Action Figur NY


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Gens Ace 5800Mah 45C 14.8V mjukcase Lipo Ga4S -5800 -45C -S

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fischertechnik IR kontrollera Tractor Set - leksak Studica NYA
Gentle Giant stjärnornas krig Rogue One busste 1 6 Shoretrooper 19 cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGentlet Giant Durödan SDCC 2016 EX Warcraft Classic Colleble Mini busst Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt GENUIN KINGDOM HÖRTAR 2 ROXAS LEVER konstS SQUARE ENIX ÅTGÄRDER
Geo Mecha Kapten Dino Stegotank Transformer Robot leksak Action Figur NY

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
FORD VEDETTE de 1953 Echelle 1 24e

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Förvandling av Batcave Interactive spelastat högkvkonster DC Super vänner Figur

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Geomag 774 774 -Gravity Shoot Catch, 243 pcs konstruktion leksak, blå, orange, rödGeorgia järnvägroad GE -ES44 -G1 Diesel Locomotive Fox Valley modellllerler N skalavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Frontiant Avanstyle 1 18 Aston Mkonstin Vulcan orange
GERARD TAB CAISSE LOKAOMOTIV A VAPTQ 1

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Germany level 1 24 Volkswagen T1 Sanbabasu Flåger Power Plastic 0japan importeraera

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Get - Ty Beanie bebis pensionerade Original - 1998 med taggfel
G2BAW755 Gemini 200 Brittiska A20neo 1 200 g -Ttna modellllerlerl Airplan
Gevär Savage samlaor's låda Set

På tisdagen godkände ministerrådetGGG -näskonst Realisera bilen Suit Gundam såg DESTINI Meer Campbell omkring 200 mGhost Hunter RPG - spelbok RPGGhostbussters - Gozer the Gozerian 1 10 skala Statue -IR03281 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
GHOStbUSTERS GHOST TOASTIER NYA SEALERADE West End spel äventyr Modul
GHOSTUSTRIER 2 TITANS SERIES II REGLERAR SET AV 12 Jag är inte rädd för spöken

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenGI Joe 1983 COBRA SOLDIER Action Figur anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Geb ude Lego Super Heroes 76105 Hulkbusster Ultron Edition