KATO 2016 -8 N Gage D51 200 Förlaga Train Steam Locomotive NY äkta från japan


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
KATO HO EMD SD90 43MAC 37 -6351 Canadian Pacific CP -CPjärnväg (gulden Beaver)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Kato 2019 -2 JNR Steam Locomotive c62, n -skala, fkonstyg från USA
Kato Ho Gp35 Fas 1a Atsf 3305 KAT373022

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenKATO HO skala Gage E5 Series Shinkansen Hayabussa Basic 4 -bil Set 3 -516 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt KATO HO SKALE AMTRAK BAGGAGE bil FASE IV B NY
Kato K137118 E -Lok SBB Re4 4 460 Mondaine, Ep.vi -v Nuovo i Scatola Originale 35;

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Kato 281 Series Haruka Moha 281 -18 Bil

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Kato 3 -113 HO HV3 Crödver Set med fjärrstyrning & och uträkningar

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Kato KATO N Guage Kobo SD40 -2 w DCC & Ljud CN ICKATO N - lastprofil 3075 -1 ED75 1000 föregående räkenskapsår från japanvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Kato 3010 -1 Spur N Elektro -Lokomotive EF 81 -81 der JNR japan sehr gut in OVP
KATO N - lastprofil N700 Series Shinkansen Nozomi Basic 4 -bil Set 10 -547 modellllerl järnväg

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
KATO N - mätare set särskild 500 Series Shinkansen Nozomi 10 -003 Från japan

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. KATO N - profil 100 Shinkansen Grand Hikari Basic 6 -bil Set 10 -354 modellllerlräcke
KATO 3048 JNR Electric Locomotive EF58 Aoisho Early Version N skala New K
KATO N - profil 885 -baserad primärbil runt Kyushu 6 -Bil Set 10 -246 modellllerl F S

På tisdagen godkände ministerrådetKATO N - profil EF58 initial form Liten fönsterexpressfärg 3020 -7 mod Från japanKATO N - spårvidd 189 systemuppkvalitetring Asama 5 båda grundsatserna 10 -1434 modellllerljärnvägenKATO N - spårvidd expresssvärd Basic 7 -bil Set 10 -1387 modellllerljärnväg F S den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Kato N - spårvidd stkonstställ 500 -serien Shinkansen Nozomi 10 -003 järnvägsmodellllerl
Kato N Calibro 10 -1176 N70a Nozomi 8 Enterbi Hematopoies Set F S W

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKato N Gage 185 System C1 Organization Revival Dancer Kommer med 5 -Bil Set 10 -1 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Kato 3066 -5 Ef81 400 Jr Kyushu Electric Locomotive